അമ്മ

350.00

അമ്മ
മാക്സിം ഗോർക്കി

 

റഷ്യയിലെ ഒരു തൊഴിലാളി കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന മെയ്ദിന പ്രകടനമാണ് ഗോർക്കി ‘അമ്മ’ എഴുതാൻ പ്രേരണയായത്.  തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിൽ പ്രചോദിതമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന അതിന്റെ ചരിത്ര സാക്ഷ്യമായിത്തീർന്ന മഹത്തായ കൃതി.

വിവർത്തനം – കെ വി മണലിക്കര

Maxim Gorky / Classic

പേജ് 370  വില രൂ350

✅ SHARE THIS ➷

Description

Amma

അമ്മ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അമ്മ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *