ആമേൻ – ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുട ആത്മകഥ

160.00

ആമേൻ

ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുട ആത്മകഥ

സിസ്റ്റർ ജസ്മി

ഒരു കന്യാസ്ത്രീ തന്റെ ജീവിത പുസ്തകം നിവർത്തുമ്പോൾ ഇതുവരെ നാമറിയാത്ത ചില ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ വെളിച്ചത്തേക്കുവരുന്നു.

ML / Malayalam / Jesmi / Auto Biography

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Amen – Sister Jesme

ആമേൻ – ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുട ആത്മകഥ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആമേൻ – ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുട ആത്മകഥ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *