അംബേദ്കർ – ജാതി, ഫാസിസം, ഭരണകൂടം – ആനന്ദ് തെൽതുംബ്ദേ

70.00

അംബേദ്കർ – ജാതി, ഫാസിസം, ഭരണകൂടം
ആനന്ദ് തെൽതുംബ്ദേ

അംബേദ്കർ ചിന്തയെ ഉയർത്തിപിടിക്കുന്ന തെൽതുംബ്ദേ മാർക്‌സിസത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് തന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദലിത് വംശീയവാദത്തെയും മാർക്‌സിസ്റ്റ് യാന്ത്രികവാദത്തെയും തെൽതുംബ്ദേ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ സമൂർത്ത യാഥാർഥ്യമായ ജാതിയെ പ്രശ്‌നവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ ഇരുവിഭാഗവും പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽനിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് മാർക്‌സ് – അംബേദ്കർ സംവാദത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് തെൽതുംബ്ദേ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള തന്റെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം.

എഡിറ്റർ – രാജേഷ് കെ എരുമേലി

പേജ് 68 വില രൂ70

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Ambedkar – Jathi, Fascism, Bharanakoodam – Anand Teltumde

അംബേദ്കർ – ജാതി, ഫാസിസം, ഭരണകൂടം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അംബേദ്കർ – ജാതി, ഫാസിസം, ഭരണകൂടം – ആനന്ദ് തെൽതുംബ്ദേ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *