അംബേദ്കർ ബൗദ്ധിക വിക്ഷോഭത്തിന്റെ അഗ്‌നിജ്വാല – പോൾ ചിറക്കരോട്

370.00

അംബേദ്കർ
ബൗദ്ധിക വിക്ഷോഭത്തിന്റെ അഗ്‌നിജ്വാല

 

പോൾ ചിറക്കരോട്

 

അടിത്തട്ടുകാരുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ആത്മീയവും മാനവീയവുമായ അവകാശങ്ങളെ ലക്ഷ്യവേധിയാക്കിയ കർമധീരനായ അംബേദ്കറുടെ ദർശനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയാറാക്കിയ ആധികാരികമായ പഠനഗ്രന്ഥം.

B R Ambedkar 

പേജ് 386  വില രൂ370

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Ambedkar – Bauddhika Vikshobhathinte Agnijwala

അംബേദ്കർ ബൗദ്ധിക വിക്ഷോഭത്തിന്റെ അഗ്‌നിജ്വാല

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അംബേദ്കർ ബൗദ്ധിക വിക്ഷോഭത്തിന്റെ അഗ്‌നിജ്വാല – പോൾ ചിറക്കരോട്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *