അംബേദ്കർ ബൗദ്ധിക വിക്ഷോഭത്തിന്റെ അഗ്‌നിജ്വാല

370.00

അംബേദ്കർ
ബൗദ്ധിക വിക്ഷോഭത്തിന്റെ അഗ്‌നിജ്വാല

 

പോൾ ചിറക്കരോട്

 

അടിത്തട്ടുകാരുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ആത്മീയവും മാനവീയവുമായ അവകാശങ്ങളെ ലക്ഷ്യവേധിയാക്കിയ കർമധീരനായ അംബേദ്കറുടെ ദർശനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയാറാക്കിയ ആധികാരികമായ പഠനഗ്രന്ഥം.

B R Ambedkar 

പേജ് 386  വില രൂ370

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ambedkar – Bauddhika Vikshobhathinte Agnijwala

അംബേദ്കർ ബൗദ്ധിക വിക്ഷോഭത്തിന്റെ അഗ്‌നിജ്വാല

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അംബേദ്കർ ബൗദ്ധിക വിക്ഷോഭത്തിന്റെ അഗ്‌നിജ്വാല”

Your email address will not be published. Required fields are marked *