അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക – വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്

100.00

അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക
വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്
അനൂപ് അനന്തൻ

‘കേരളത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും അഹംഭാവം കൊണ്ട് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളുമാണ് കാണുന്നത്. ഇതു കണ്ടുകണ്ട് മടുത്തു. അസമത്വത്തിന്റെയും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും ശവക്കല്ലറകളെ നമുക്ക് പൊളിച്ചു കളയണം.’

നവോത്ഥാനത്തെ ഒരു ജീവിത മൂല്യമാക്കി അരങ്ങിലെത്തിച്ച മഹാനായകന്റെ ജീവിത രംഗങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന അപൂർവ പുസ്തകം.

VT Bhattathirippadu

പേജ് 98 വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ambalangalkku Theekoluthuka – V T Bhattathirippad

അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക – വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക – വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *