അത്ഭുത സിദ്ധികൾ മിഥ്യ – ബി പ്രേമാനന്ദ്

195.00

അത്ഭുത സിദ്ധികൾ മിഥ്യ

 

ബി പ്രേമാനന്ദ്

സ്വയം പ്രഖ്യാപിതരായ ദിവ്യാത്മാക്കളുടെ അത്ഭുതശക്തികളെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്താൻ വേണ്ട ജനവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പലരും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സാഹസങ്ങൾ എല്ലാം സ്വാധീനം, അധികാരം, കുത്തക എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായും ഒരിക്കലും തെറ്റുതിരുത്താൻ കൂട്ടാക്കാത്ത അന്ധമായ വിശ്വാസത്തിനെതിരായും ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ളതുമായിരുന്നു ഈ ശബ്ദങ്ങൾ മുഴുവനും ദിവ്യാത്മാക്കളുടെ ശുണ്ടിക്കുള്ളിൽ അമർന്നു പോവുകയും, അവർക്ക് വാദമുഖങ്ങളെ സങ്കീർണ്ണമാക്കാനും, ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനും കഴിയുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു
മനഃശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസത്തിന്റെ നിയമം തേടി പോകുന്നതിനു മുമ്പ് അത്ഭുതങ്ങൾ തട്ടിപ്പാണോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് .

 

Albuthasidhikal Midhya / B Pramanand / Pramananth

പേജ് 162  വില രൂ195

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Athbuthasidhikal Mithya – B Premanand

അത്ഭുത സിദ്ധികൾ മിഥ്യ – ബി പ്രേമാനന്ദ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അത്ഭുത സിദ്ധികൾ മിഥ്യ – ബി പ്രേമാനന്ദ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *