ആലപ്പുഴയുടെ സമരപാത

105.00

ആലപ്പുഴയുടെ സമരപാത
ടി എം തോമസ് ഐസക്ക്

സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി വളർന്നു വന്ന ആലപ്പുഴയിലെ തൊഴിലാളിവർഗം ആലപ്പുഴയുട ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ മേൽ എങ്ങനെ അധീശത്വം നേടി. ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി വർഗചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ സമരങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ പാതയിലേക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം വെളിച്ചം വീശുന്നു.

പേജ് 114 വില രൂ105

✅ SHARE THIS ➷

Description

Alappuzhayude Samara Patha – Thomas Issac

ആലപ്പുഴയുടെ സമരപാത

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആലപ്പുഴയുടെ സമരപാത”

Your email address will not be published. Required fields are marked *