അലങ്കാരമത്സ്യപരിപാലനം – വിനോദവും വ്യവസായവും

130.00

അലങ്കാരമത്സ്യപരിപാലനം വിനോദവും വ്യവസായവും

 

ടി. ഡി. വേലായുധൻ

അലങ്കാരമത്സ്യപരിപാലന റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥം. വിവിധതരം അലങ്കാരമത്സ്യങ്ങള്‍, അക്വേറിയത്തിന്റെ സജ്ജീകരണം, പരിപാലനം, മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍, രോഗബാധകള്‍, ചികിത്സ തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

T D Velayudan / T D Velayudhan

പേജ് 192 വില രൂ130

✅ SHARE THIS ➷

Description

Alankaramalsya Paripalanam Vinodavum Vyavasayavum

അലങ്കാരമത്സ്യപരിപാലനം – വിനോദവും വ്യവസായവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അലങ്കാരമത്സ്യപരിപാലനം – വിനോദവും വ്യവസായവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *