എ കെ ജി എന്ന ജനനായകൻ

150.00

എ കെ ജി
എന്ന ജനനായകൻ

 

കെ എം ലെനിൻ

ജീവിതാന്ത്യം വരെയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മോചനത്തിനുവേണ്ടി ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടം നടത്തിയ നേതാവാണ് എ കെ ജി. അപൂർവമായ ആ ഉജ്വലവ്യക്തിത്വത്തെ ചരിത്രത്തന്റെയും കാലത്തിന്റെയും തീക്ഷ്ണ വികാരങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജീവചരിത്രപുസ്തകം.

AKG / A K G / A K Goplalan

പേജ് 148  വില രൂ150

✅ SHARE THIS ➷

Description

AKG Enna Jana Nayakan

എ കെ ജി എന്ന ജനനായകൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എ കെ ജി എന്ന ജനനായകൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *