എ കെ ജി എന്ന ജനനായകൻ – കെ എം ലെനിൻ

150.00

എ കെ ജി
എന്ന ജനനായകൻ

 

കെ എം ലെനിൻ

ജീവിതാന്ത്യം വരെയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മോചനത്തിനുവേണ്ടി ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടം നടത്തിയ നേതാവാണ് എ കെ ജി. അപൂർവമായ ആ ഉജ്വലവ്യക്തിത്വത്തെ ചരിത്രത്തന്റെയും കാലത്തിന്റെയും തീക്ഷ്ണ വികാരങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജീവചരിത്രപുസ്തകം.

AKG / A K G / A K Goplalan

പേജ് 148  വില രൂ150

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

AKG Enna Jana Nayakan

എ കെ ജി എന്ന ജനനായകൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എ കെ ജി എന്ന ജനനായകൻ – കെ എം ലെനിൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *