അജയ്യമായ ആത്മചൈതന്യം – എ പി ജെ അബ്‍ദുൾ കലാം

180.00

അജയ്യമായ ആത്മചൈതന്യം

 

എ പി ജെ അബ്‍ദുൾ കലാം

സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ പല ഏടുകളിൽനിന്നും പ്രവർത്തിച്ച വിവിധ മേഖലകളിൽിനിന്നും ജീവിതവിജയത്തിന് അനിവാര്യമായ ഇച്ഛാശക്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥം. അനുഭവങ്ങളും ചിന്തകളും ഇടകലർന്ന എ.പി.ജെ. അബ്‌ദുൾ കലാമിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥം വിജയത്തിനാധാരമായ ഇച്ചാശക്തി നേടാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്വന്തമാകേണ്ടതാണ്.

വിവർത്തനം: എം.പി. സദാശിവൻ

A P J Abdhul Kalam / A P J Abdul Kalam

പേജ് 172 വില രൂ180

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Ajayyamaya Athmachaithanyam

അജയ്യമായ ആത്മചൈതന്യം – എ പി ജെ അബ്‍ദുൾ കലാം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അജയ്യമായ ആത്മചൈതന്യം – എ പി ജെ അബ്‍ദുൾ കലാം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *