ആഗോളവൽക്കരണം കെട്ടുകഥളും വസ്തുതകളും

65.00

ആഗോളവൽക്കരണം
കെട്ടുകഥളും വസ്തുതകളും

 

ജോൺ എം ഇട്ടി ; ഡോ പി ജെ ഫിലിപ്പ്

 

വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച മിഥ്യാധാരണകളെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ പരിമിതികളെയും ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ വിനാശകരമായ ഫലങ്ങളെയും വിലയിരുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം. വികസനത്തിന്റെ ശരിയായ പരിപ്രേക്ഷ്യം ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നു.

 

പരിഭാഷ – ഡോ ഡി ജയദേവ ദാസ്

 

പേജ് 106 വില രൂ65

✅ SHARE THIS ➷

Description

Agolavalkaranam – Kettukathakalum Vasthuthakalum

ആഗോളവൽക്കരണം കെട്ടുകഥളും വസ്തുതകളും

Malayalam translation

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആഗോളവൽക്കരണം കെട്ടുകഥളും വസ്തുതകളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *