ആഗോള ശാസ്ത്ര സംഘടനകൾ

80.00

ആഗോള ശാസ്ത്ര സംഘടനകൾ

 

ജെയിംസ് മെർലിൻ പി അഗസ്റ്റിൻ

 

ശാസ്ത്ര രംഗത്തെ ആഗോളപ്രശസ്തമായ അൻപതോളം സംഘടകളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും പരിചയപെടുത്തുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യഗ്രന്ധം. ജീവശാസ്ത്രം മുതൽ ശാസ്ത്ര പ്രചാരണം വരെ നീളുന്ന ഒൻപതു ശാസ്ത്ര മേഖലകളെ പ്രസ്ഥാനപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമാമ വിവരണം യുനെസ്‌കോ, നാസ, ഐ സ് ആർ ഓ, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ,ഐ യു പി സി, നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫ്യ് സൊസൈറ്റി,ഐ യു സി എൻ എൻ,തുടഗിയ മികച്ച സംഘടനകളുടെ ഉൽഭവം ചരിത്രം പ്രാധാന്യം വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങൾ എന്നിവയെകുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം

✅ SHARE THIS ➷

Description

Agola Sasthra Sanghatanakal

ആഗോള ശാസ്ത്ര സംഘടനകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആഗോള ശാസ്ത്ര സംഘടനകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *