ആടുജീവതം – ബെന്യാമിൻ

(3 customer reviews)

250.00

ആടുജീവതം
ബെന്യാമിൻ

 

നൂറു പതിപ്പുകൾ പിന്നിട്ട, മലയാള പ്രസാധനരംഗത്തെ സുവർണരേഖയായി മാറിയ, അറേബ്യയിലെ മലയാളിയുടെ അടിമജീവിതത്തിന്റെ രേഖയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട, പുസ്തക പ്രസാധനം സംബന്ധിച്ച ധാരണകളെ തിരുത്തിയെഴുതിയ, ഭൂഗോളവായനകളിലേക്കും അന്താരാഷ്ട്രവേദികളിലേക്കും കടന്നുവന്ന, മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ആടുജീവിതം.

 

 

“നാം അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വെറും കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണ്.”

രമണനു ശേഷം മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ നാഴികകല്ലായ കൃതി
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡു ലഭിച്ച നോവൽ

നിരവധി ഭാഷകളിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട നോവൽ

Shortlisted for Man Asian Literary Prize 2012

Shortlisted for DSC Prize South Asian Literature 2013

Banyamin / Goat Life / Adu Jeevitham / Aadu Jivitham

പേജ് 210 വില രൂ250

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Adujeevitham – Benyamin

ആടുജീവതം

3 reviews for ആടുജീവതം – ബെന്യാമിൻ

 1. Gorab

  Original Malayalam title: ആടുജീവിതം (Aadujeevitham) – winner of 2009 Kerala Sahitya Akademi Award.

  Though its said to be fiction, but actually is inspired by (many?) true lives of Malayalis. They say – “The grass is always greener on the other side” and our protagonist Najeeb leaves behind his family and expecting wife, for finding greener grass (big moolahs) in the deserts of Saudi Arabia.

 2. Noor Nazar

  the way Najeeb surrenders to the will of Allah was truly motivating and inspiring… there is a verse in Quran which says: Inna maghal usri yusra which means “Surely there is ease after hardship”… if this story is true, then its the best proof for this verse that there is definitely ease after hardship… bcoz each time the story twisted and turned in unexpected ways…this story wud be an inspiring one for many going through different difficulties in life that there would be something good to end it all… i loved the way “water” was described which is a necessity and which is used extravagantly by us Malayalees without any guilt (yes, I am one of them too :D)

 3. Remya

  Aadujeevitham is not a cliche story of gulf malayalees..it’s about the pain and sufferings of protagonist najeeb and also of hope and faith in God ..really heart touching story..a must read for all those who complains about their silly problems and belittle other people’s sufferings..The style of narration was really good too 🙂

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *