ആധുനികതയുടെ അപാവരണങ്ങൾ

190.00

ആധുനികതയുടെ അപാവരണങ്ങൾ
കെ എസ് രവികുമാർ

 

സ്വയം നവീകരിക്കുകയും ആസ്വാദനത്തിന്റെ ചിന്താപദ്ധതികൾ വിമർശനാത്മകമായി പഠന വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആധികാരികമായ നാൽപതു ലേഖനങ്ങൾ.

 

പേജ് 258  വില രൂ190

✅ SHARE THIS ➷

Description

Adhunikathayude Apavaranangal – K S Ravikumar

ആധുനികതയുടെ അപാവരണങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആധുനികതയുടെ അപാവരണങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *