ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും

335.00

ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും

ചികിത്സാതനന്ത്രം രസതന്ത്രം വൈദ്യുതീതന്ത്രം ഊർജതന്ത്രം യന്ത്രതന്ത്രം

 

ഡോ ജെ വി വിളനിലം

 

5 ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉത്ഭവവും വികാസവും അടങ്ങുന്ന സമ്പൂർണ ചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകം. ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ അവ ചെലുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും കേരളയൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന ഡോ ജെ വി വിളനിലം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതിലെ സമൃദ്ധമായ ചിത്രങ്ങൾ ഉള്ളടക്കത്തിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു.

Dr V J Vilanilam / Vilanilom

പേജ് 334 വില രൂ335

✅ SHARE THIS ➷

Description

Adhunika Sasthrangalude Uthbhavavum Valarchayum – Prof J V Vilanilam

ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Attathinte Vismaya Lokam ആറ്റത്തിന്റെ വിസ്മയലോകം

  ആറ്റത്തിന്റെ വിസ്മയലോകം

  50.00
  Add to cart
 • Gene, Jeevan, Janithakam ജീൻ, ജീവൻ, ജനിതകം

  ജീൻ, ജീവൻ, ജനിതകം

  75.00
  Add to cart
 • Sabda Prapancham - Sabdathinte Bhauthika Sasthram ശബ്ദപ്രപഞ്ചം: ശബ്ദത്തിന്റെ ഭൗതികശാസ്ത്രം

  ശബ്ദപ്രപഞ്ചം: ശബ്ദത്തിന്റെ ഭൗതികശാസ്ത്രം

  60.00
  Add to cart
 • Divyathbhuthangal Sasthra Drishtiyil ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ ശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയിൽ

  ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ ശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയിൽ

  160.00
  Add to cart