എബ്രഹാം ലിങ്കൺ

30.00

എബ്രഹാം ലിങ്കൺ

 

കെ എസ് റിച്ചാർഡ്

 

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ 16-മത്തെ പ്രസിഡന്റായ എബ്രഹാം ലങ്കൻ ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത് അടിമത്ത സമ്പ്രദായം നിരോധിച്ചതിലൂടെയാണ്. തോൽവികളിൽ നിന്നും തിരിച്ചടികളിൽ നിന്നും തളരാതെ ഊർജം നേടിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായി ഭരണാധികാരിയായി മാറി അദ്ദേഹം.

 

പേജ് 36 വില രൂ30

✅ SHARE THIS ➷

Description

Abraham Lincoln

എബ്രഹാം ലിങ്കൺ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എബ്രഹാം ലിങ്കൺ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *