ആനവാരിയും പൊൻകുരിശും – വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

50.00

ആനവാരിയും പൊൻകുരിശും

 

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൃതികളിലൊന്ന്. ജീവിതത്തിനും നർമ്മത്തിനും പേരുകേട്ടതാണ് നോവൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മഗ്രാമത്തിലെ യഥാർത്ഥ ജീവിത കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതം അതിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. തിരിയൻ, ചിത്രീകരണങ്ങൾ തരിയൻ കോശി, പി വി നന്ദൻ എന്നിവരാണ്.

Vaikam Muhammed Bashir / Basheer

പേജ് 40 വില രൂ50

✅ SHARE THIS ➷

Description

Aanavariyum Ponkurishum

ആനവാരിയും പൊൻകുരിശും – വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആനവാരിയും പൊൻകുരിശും – വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *