ആ മരത്തെയും മറന്നു മറന്നു ഞാൻ – കെ. ആർ. മീര

99.00

ആ മരത്തെയും മറന്നു മറന്നു ഞാൻ

 

കെ. ആർ. മീര

ഒരു സര്‍ഗ്ഗാത്മകരചനയില്‍ ആധുനികതയെ ന്നും ഉത്തരാധുനികതയെന്നും മറ്റുമുള്ള കള്ളിതിരിച്ചിടലുകള്‍ക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് ഈ നോവല്‍ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പ്രമേയത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയും ഭാവനയുടെ സാന്ദ്രതയും ബിംങ്ങളുടെയും ധ്വനികളുടെയും സമൃദ്ധിയു മാണ് ഒരു നല്ല നോവലിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തെന്നും അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കഥകൾകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മെ മോഹിപ്പിച്ച മീര ഇതാ ഒരു നോവല്‍കൊണ്ട് നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു. ഉരുകിത്തിളച്ച് കരകളെ തൊട്ടുപൊള്ളിച്ചുവരുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രവാഹം തന്നെ ഈ നോവല്‍.

K R Meera / K R Meara

പേജ് 88 വില രൂ99

✅ SHARE THIS ➷

Description

Aa Maratheyum Marannu Marannu Njan

ആ മരത്തെയും മറന്നു മറന്നു ഞാൻ – കെ. ആർ. മീര

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആ മരത്തെയും മറന്നു മറന്നു ഞാൻ – കെ. ആർ. മീര”

Your email address will not be published. Required fields are marked *