ദൈവത്തിന്റെ മരണം – പെരുമാൾ മുരുകൻ

(2 customer reviews)

50.00

ദൈവത്തിന്റെ മരണം –
പെരുമാൾ മുരുകൻ

പെരുമാൾ മുരുകന്റെ കവിതകൾ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുക. അറംപറ്റുക എന്ന പരമ്പരാഗത വിവരക്കേടിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട, എന്നാൽ പെരുമാൾ മുരുകന്റെ ക്രാന്തദർശിത്വം രൂഢമൂലമാണിവിടെ.  പരിഭാഷ – പി സുദർശനൻ, വിനോദ് വെള്ളയാണി

ML / Malayalam / Perumal Murukan / Murugan / Translation

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Daivathinte Maranam – Perumal Murukan

ദൈവത്തിന്റെ മരണം – പെരുമാൾ മുരുകൻ

2 reviews for ദൈവത്തിന്റെ മരണം – പെരുമാൾ മുരുകൻ

  1. Shijith v

    Good

  2. Biju

    Checking​

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *