13 வருடங்கள் – ஒரு நக்ஸலைட்டின் சிறைக் குறிப்புகள்

220.00

13 வருடங்கள் – ஒரு நக்ஸலைட்டின் சிறைக் குறிப்புகள்
ராம்சந்த்ரா சிங்

 

தமிழில் : இரா செந்தில்

 

தன்னுடைய ‘குற்றவாளி’ வாழ்வின் கீழ்மைப்பட்ட வாசத்தைக் கொண்டு சிங் நம்முடைய ஆன்மாக்களை எழுப்புகிறார். உண்மையில் அவருடைய நினைவுக்குறிப்புகள் நெருப்பின் வாசத்தை கொண்டிருக்கின்றன.  வரவர ராவ் 

இது மனதிலிருந்து சொல்லப்பட்ட புரட்சி, வாழ்க்கை மற்றும் காதல் பற்றிய நினைவுக்குறிப்பு. இதனுடைய எளிமையும் உண்மைத்தன்மையும் உணர்ச்சிகளை உருக்கக்கூடியது. – கே.ஆர்.மீரா

இந்தியா இப்போது கட்டாய உழைப்பு முகாம்களாக ஆகிவிட்ட மையத்தை இந்தக் கடத்தி வரப்பட்ட விவரங்கள் வெளிக்கொண்டு வருகின்றன. அவசியம் படிக்கவேண்டிய ஒன்று. – ஆனந்த் டெல்டும்டே   

Naxal / Naxalism 
ரூ: 220
✅ SHARE THIS ➷

Description

“13 Varudangal – Oru Naxalitin Sirai Kurippukal” by Ramchandra Singh

13 வருடங்கள் – ஒரு நக்ஸலைட்டின் சிறைக் குறிப்புகள்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “13 வருடங்கள் – ஒரு நக்ஸலைட்டின் சிறைக் குறிப்புகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *