സാകേതം – ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സി എൻ

70.00

സാകേതം
ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സി എൻ
മലയാള നാടകവേദിയില്‍ പുതിയൊരു ഭാവുകത്വത്തിന്റെ നാന്നുിവാക്യമായിരുന്നു സി. എന്‍. ശ്രീകണ്ഠന്‍നായരുടെ നാടകങ്ങള്‍. അനശ്വരമായ നാടകത്രയത്തിലെ ആദ്യനാടകമാണ് ദശരഥനെ കേന്നു്രകഥാപാത്രമാക്കി രചിച്ച സാകേതം. പുരാണ പരിസരങ്ങളില്‍നിന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളെ വീെണ്ടടുത്ത് അവരുടെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളെ പുനര്‍വായനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുന്ന തീക്ഷ്ണമായ രചന.

പേജ് 60


✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

SAKETHAM – SREEKANTAN NAIR C N

സാകേതം – ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സി എൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാകേതം – ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സി എൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *