கடைசி முகலாயன்

750.00

.

ஓர் அரசகுலத்தின் வீழ்ச்சி, டெல்லி 1857

 


வில்லியம் டேல்ரிம்பிள்

 

வரலாறு எப்படி எழுதப்பட வேண்டும் என்பதை கடைசி முகலாயன் காட்டியிருக்கிறது. அரசர்களின் வறட்டுப் பட்டியலாக, போர்கள் மற்றும் உடன்படிக்கைகளாக அல்லாமல் கடந்தகாலத்தை நிகழ்காலத்திற்கு கொண்டுவர வேண்டும். நீண்டகாலத்திற்கு முன்னரே இறந்துவிட்ட கதாபாத்திரங்களுக்கு உயிர்கொடுக்க வேண்டும். அவர் நம்மிடையே வாழ்கிறார் என வாசகர்களை உணரவைக்க வேண்டும். அவர்களுடைய மகிழ்ச்சியை, வருத்தங்களை, கவலைகளை நாம் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டும். டேல்ரிம்பிளின் புத்தகம் ஆழமான உணர்ச்சிகளைக் கிளர்ந்தெழச் செய்கிறது. இது டெல்லிவாசிகள் அனைவரின் கண்களிலும் கண்ணீரை வரவழைக்கும்.

குஷ்வந்த் சிங், அவுட்லுக் இந்தியா

 

தமிழில் : இரா  செந்தில்

ரூ750

Category:
Share link on social media or email or copy link with the 'link icon' at the end:

Description

Kadaisi Mugalayan – Tamil translation of “The Last Mughal: The Fall of a Dynasty: Delhi, 1857” by William Dalrymple

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கடைசி முகலாயன்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *