ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி   

160.00

ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி   
மசானபு ஃபுகோகா

 

புதிதாய் வருபவர்கள் ‘இயற்கை வேளாண்மை’ என்பதற்கு, இயற்கையானது வேளாண்மையைக் கவனித்துக்கொள்ளும், நாம் சற்றுத் தள்ளி உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்க்கலாம் என்று பொருள்கொண்டால், ஃபுகோகா அவர்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டியதும் பெருமளவில் உள்ளது என்பதைக் கற்றுக் கொடுப்பார். சரியாகக் கூற வேண்டுமானால், வேட்டையாடிச் சேகரித்த காலம் ஒன்றுதான் இயற்கை வேளாண்மைக் காலம்.
பயிர்களை வளர்க்கத் துவங்கியது கலாச்சாரக் கண்டுபிடிப்பாகும். அதனால் அதற்கு அறிவும் தொடர்ச்சியான முயற்சியும் தேவைப்படுகிறது. ஃபுகோகாவின் முறையில் உள்ள முக்கியமான வேறுபாடு என்னவென்றால், அது இயற்கையோடு ஒத்துழைப்பதில் இருக்கிறது. இயற்கையை  ஆக்கிரமித்து அதை மேம்படுத்துவதில் அல்ல.

தமிழில் : பூவுலகின் நணபர்கள்

Otrai Vaikol Puratchi / Ottrai Vaikkol Puratchi
ரூ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

Tamil Translation of “One straw Revolution” by Masanobu Fukuoka

ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி   ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *