இந்தியாவில் சாதிகள்

150.00

.

.

டாக்டர் அம்பேத்கர்

உங்களுடைய சமூக அமைப்பை மாற்றாமல் நீங்கள் சிறிது கூட முன்னேற்றம் காண முடியாது. தற்காப்புக்கோ அல்லது போர் தொடுப்பதற்கோ மக்களை ஒன்றுதிரட்ட முடியாது. சாதியை அடிப்படையாக வைத்த நீங்கள் எதையும் உருவாக்க முடியாது. தேசிய இனத்தை உருவாக்க முடியாது. ஒரு ஒழுக்கப் பண்பை உருவாக்க முடியாது. சாதியை அடிப்படையாக வைத்து நீங்கள் எதை உருவாக்கினாலும் அது உடைந்து சிதறி உருப்படாமற் போகும்.

 

B R Ambethkar / Ambedkar

ரூ150

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indiyavin Sathikal – Ambedkar

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இந்தியாவில் சாதிகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *