Tamil Translation

Showing 1–24 of 37 results

 • இவான் டெனிசோவிச்சின் வாழ்வில் ஒருநாள்

  இவான் டெனிசோவிச்சின் வாழ்வில் ஒருநாள்

  250.00
  Add to cart
 • நீதி பற்றிய கோட்பாடு

  நீதி பற்றிய கோட்பாடு

  750.00
  Add to cart
 • மௌன வசந்தம்

  மௌன வசந்தம்

  240.00
  Add to cart
 • ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி   

  ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி   

  160.00
  Add to cart
 • இரவு

  இரவு

  170.00
  Add to cart
 • கல்விக் கூடத்திலிருந்து விடுபடும் சமுதாயம்

  கல்விக் கூடத்திலிருந்து விடுபடும் சமுதாயம்

  150.00
  Add to cart
 • தீர்ப்பு - இந்தியத் தேர்தல்களைப் புரிந்து கொள்ளல்

  தீர்ப்பு – இந்தியத் தேர்தல்களைப் புரிந்து கொள்ளல்

  399.00
  Add to cart
 • பெண்களை உயர்த்துவோம் சமுதாயத்தை உயர்த்துவோம்

  பெண்களை உயர்த்துவோம் சமுதாயத்தை உயர்த்துவோம்

  399.00
  Add to cart
 • 21 ஆம் நூற்றாண்டுக்கான 21 பாடங்கள்

  21 ஆம் நூற்றாண்டுக்கான 21 பாடங்கள்

  450.00
  Add to cart
 • பாலைவனப் பூ

  பாலைவனப் பூ

  400.00
  Add to cart
 • பூவுலகைக் காக்க புறப்பட்ட சிறுமி - கிரெட்டா துன்பர்க்

  பூவுலகைக் காக்க புறப்பட்ட சிறுமி – கிரெட்டா துன்பர்க்

  35.00
  Add to cart
 • ஆனி பிராங்க் டைரிக் குறிப்புகள்

  ஆனி பிராங்க் டைரிக் குறிப்புகள்

  400.00
  Add to cart
 • வேர்கள் 

  வேர்கள் 

  999.00
  Add to cart
 • எங்கே செல்கிறது இந்தியா?

  எங்கே செல்கிறது இந்தியா?

  350.00
  Add to cart
 • அரசியலின் இலக்கணம் 

  அரசியலின் இலக்கணம் 

  570.00
  Add to cart
 • எண்ணெய் மற மண்ணை நினை

  எண்ணெய் மற மண்ணை நினை

  180.00
  Add to cart
 • நீராதிபத்தியம்

  நீராதிபத்தியம்

  250.00
  Add to cart
 • 13 வருடங்கள் - ஒரு நக்ஸலைட்டின் சிறைக் குறிப்புகள்

  13 வருடங்கள் – ஒரு நக்ஸலைட்டின் சிறைக் குறிப்புகள்

  220.00
  Add to cart
 • பயங்கரவாதி என புனையப்பட்டேன்

  பயங்கரவாதி என புனையப்பட்டேன்

  200.00
  Add to cart
 • பயணம்

  பயணம்

  350.00
  Add to cart
 • கடைசி முகலாயன்

  கடைசி முகலாயன்

  899.00
  Add to cart
 • நான் செய்வதைச் செய்கிறேன்

  நான் செய்வதைச் செய்கிறேன்

  399.00
  Add to cart
 • அம்பேத்கர் வாழ்க்கை வரலாறு

  அம்பேத்கர் வாழ்க்கை வரலாறு

  180.00
  Add to cart
 • ஆடு ஜீவிதம்

  ஆடு ஜீவிதம்

  270.00
  Add to cart