Malayalam Books

Showing 49–72 of 82 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Manusmrithiyum Brahmana Mathavum മനുസ്മൃതിയും ബ്രാഹ്മണമതവും

  മനുസ്മൃതിയും ബ്രാഹ്മണമതവും – എം ടി ഋഷികുമാർ

  240.00
  Add to cart Buy now

  മനുസ്മൃതിയും ബ്രാഹ്മണമതവും – എം ടി ഋഷികുമാർ

  മനുസ്മൃതിയും ബ്രാഹ്മണമതവും

   

  ഒരു വിമർശന പഠനം

   

  എം ടി ഋഷികുമാർ

  ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദം യഥാർഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ രാഷ്ട്ര വാദം തന്നെയാണ്.

  “ദൈവാധീനം ജഗത് സർവം
  മന്ത്രാധീനം ത ദൈവതം
  തന്മന്ത്രം ബ്രാഹ്മണാധീനം
  ബ്രാഹ്മണോ മമ ദൈവതം”

  (ലോകം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് അധീനമാണ്. ദൈവം മന്ത്രത്തിന് അധീനമാണ്. മന്ത്രമാകട്ടെ ബ്രാഹ്മണന് അധീനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയാകുന്നു എന്റെ ദൈവം.)

  പ്രാചീന ബ്രാഹ്മണമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തമായ ഇതുതന്നെയാണ് ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കം. കഴിഞ്ഞ മൂവായിരത്തോളം വർഷങ്ങളായി ബ്രാഹ്മണനും അവന്റെ കൂട്ടാളികളും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു വന്നിരുന്നത്. മനുഷ്യരഹിതവും ബീഭസ്തവുമായ ഈ സുപ്രധാന ചരിത്രം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദികൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും സമർഥമായി മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൂണൂൽ ധരിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ശൂദ്രനായ സവർണനോടും മറ്റു അയിത്ത ജാതിക്കാരോടുമെല്ലാം ബ്രാഹ്മണൻ എപ്രകാരമാണ് പെരുമാറിയിരുന്നതെന്നറിയുമ്പോഴേ ആട്ടൻ തോലണിഞ്ഞ ചെന്നായ്ക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കൂ.
  ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദികളുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ചരിത്രം പഠിക്കുക തന്നെവേണം. ബ്രാഹ്മണന്റെ വിശുദ്ധ നിയമ സംഹിതയായ മനുസ്മൃതിയെ ചരിത്രപരമായി വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭീകരമുഖം അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് പ്രശസ്ത യുക്തിവാദിയായ ഗ്രന്ഥകാരൻ.

  Rishikumar / Rushikumar

  പേജ 212 വില രൂ240

  240.00
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന - മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

  1,200.00
  Add to cart Buy now

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

  Indian Bharanaghatana
  മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

  2019-ലെ 104-ാം ഭേദഗതി വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മൂലഗ്രന്ഥം

  A textbook amended up to the Constitution (104th Amendment) Act 2019

  BARE ACT : included in this text has amendments up to 2019

  Indian Bharanaghadana in Malayalam with English Text

  പ്രത്യേകതകൾ

  ലോകത്തിലെ ലിഖിതമായ ഭരണഘടനകളിൽ ഏറ്റവും ദീർഘമായത്.
  25 ഭാഗങ്ങൾ, 452 അനുഛേദങ്ങൾ , 12 പട്ടികകൾ.
  ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര ജനാധിപത്യ രാഷ്‌ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
  ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പ്‌ നൽകുന്നു.
  ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രതിനിധിസഭയുടെ ഭരണം രൂപവത്കരിച്ചു. ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണസഭയിലാണ്‌ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌.
  പരമാധികാരമുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു.
  ഇന്ത്യയെ ഒരു മതേതര രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
  പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക്‌ (18 വയസ്സ്‌ തികഞ്ഞവർക്ക്‌) സമ്മതിദാനാവകാശം ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുന്നു.
  ഒരു സ്വതന്ത്രനീതിന്യായ വ്യവസ്‌തിഥി നിർമ്മിച്ചു.


  Indian Bharanagadana / Bharanaghatana

  പേജ് 962 വില രൂ1200

  1,200.00
 • നിത്യ ജീവിതത്തിലെ അന്ധ വിശ്വാസങ്ങൾ

  നിത്യ ജീവിതത്തിലെ അന്ധ വിശ്വാസങ്ങൾ – ജോസഫ് വടക്കൻ

  450.00
  Add to cart Buy now

  നിത്യ ജീവിതത്തിലെ അന്ധ വിശ്വാസങ്ങൾ – ജോസഫ് വടക്കൻ

  നിത്യ ജീവിതത്തിലെ അന്ധ വിശ്വാസങ്ങൾ

   

   

  ജോസഫ് വടക്കൻ

   

   

  ശാസ്ത്രം ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ശാസ്ത്രബോധം ഉൾക്കൊള്ളാതെ, വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഓരോ ദിവസവും നമുക്കിടയിലുള്ളവർ അവരുടെ എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള സമയവും ധനവും ആണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കായി കളഞ്ഞുകുളിക്കുന്നത്.

  കാന്തക കിടക്കയും ആരോഗ്യവും, അപസ്മാരവും താക്കോലും, മുഖലക്ഷണം, കൂടോത്രം, കൈനീട്ടവും ഒന്നാം തീയതിയും, ഒടിവും മർമാണിയും, പോട്ടയിൽ പോയാൽ കുട്ടിയുണ്ടാകുമോ, പനി മുറിഞ്ഞുകിടക്കുമോ, ഒറ്റമൂലി രോഗം മാറ്റുമോ, രത്‌നചികിത്സ, മൂത്രചികിത്സ എന്നിങ്ങനെ 225 നിത്യജീവിതത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉജ്വല കൃതി.

  ഓരോ വീട്ടിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആദ്യ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമാകേണ്ടതാണ് ദീർഘകാലത്തെ സർക്കാർ ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ സേവനത്തിനു ശേഷം ജോസഫ് വടക്കൻ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം.

  ഒന്നാം പതിപ്പ് അതിവേഗത്തിലാണ് നാസ്തിക് നേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ വിറ്റുതീർന്നത്. വായനക്കാരുടെ നിരന്തര ആവശ്യാർഥം കൂടുതൽ പരിഷ്‌കരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ്.

   

  അശാസ്ത്രീയ സമീപനങ്ങളോടുള്ള തുറന്നയുദ്ധമാണ് നിത്യജീവിതത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന ജോസഫ് വടക്കന്റെ ഈ പുസ്‌തകം. കാലാകാലങ്ങളായി നാം വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളായി നെഞ്ചേറ്റിയ പല വിശ്വാസങ്ങളെയും ഇവിടെ ഉടച്ചുവാർക്കുന്നു. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പ്രകോപനങ്ങൾകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്റെ നില. അത് അചഞ്ചലമാണ്. സത്യത്തിലും യുക്തിയിലുമുള്ള കടുത്ത വിശ്വാസമാണ് അതിന് കാരണം.

   

  Joseph Vadakkan / Josep Vadakkan 
  പരിഷ്‌കരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ്. ഡീലക്‌സ് അച്ചടി, ബയന്റിംഗ്‌

   

  പേജ് 370 വില രൂ 450

  450.00
 • Samuhika Parishkaranamo Samuhika Viplavamo? സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണമോ, സാമൂഹിഹ്യവിപ്ലവമോ ?

  സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണമോ, സാമൂഹിഹ്യവിപ്ലവമോ ? – പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി

  120.00
  Add to cart Buy now

  സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണമോ, സാമൂഹിഹ്യവിപ്ലവമോ ? – പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി

  സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണമോ, സാമൂഹിഹ്യവിപ്ലവമോ ?

   

  പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി

   

  യുനെസ്‌കോ ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ പെരിയാറിനെ വരച്ചുകാട്ടിയത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു – ”പെരിയാർ പുതുകാലത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ. തെക്കുകിഴക്കേഷ്യയുടെ സോക്രട്ടീസ്. സാമൂഹിക പരിഷ്‌ക്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനയിതാവ്. അജ്ഞത, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, അർഥശൂന്യമായ മാമൂലുകൾ, ഉപചാരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു.”

   

  പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും പെരിയാർ സൃഷ്ടിച്ച ചിന്തയുടെ പുതുവെളിച്ചം തലമുറകൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള എളിയ പരിശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകം.

  Periyar / Ramasami / EVR

  പേജ് 118 വില രൂ120

  120.00
 • Sapiens സാപിയൻസ് - മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു ഹ്രസ്വചരിത്രം

  സാപിയൻസ് – മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു ഹ്രസ്വചരിത്രം – യുവാൽ നോവ ഹരാരി

  599.00
  Add to cart Buy now

  സാപിയൻസ് – മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു ഹ്രസ്വചരിത്രം – യുവാൽ നോവ ഹരാരി

  സാപിയൻസ് :
  മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു ഹ്രസ്വചരിത്രം 
  ഡോ. യുവാൽ നോവാ ഹരാരി

  ഒരു ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, കുറഞ്ഞത് ആറ് മനുഷ്യ സ്പീഷിസുകൾ ഭൂമിയിൽ അധിവസിച്ചിരുന്നു. ഇന്നാകട്ടെ ഒരെണ്ണം മാത്രം. നാം – ഹോമോ സാപിയൻസ് . ആധിപത്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സ്പീഷിസ് വിജയിച്ചതെങ്ങനെ? ഭക്ഷണം തേടിയലയലുകാരായ നമ്മുടെ പൂർവികർ നഗരങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒന്നുചേർന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ? ദൈവങ്ങളിലും രാഷ്ട്രങ്ങളിലും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളിലും നാം വിശ്വസിക്കാൻ ഇടയായതെങ്ങനെയാണ് ? വരാനിരിക്കുന്ന സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ലോകം എന്തായിരിക്കും?
  ധീരവും വിശാലവും ചിന്തോദ്ദീപകവുമായ ‘സാപിയൻസ് ‘ മനുഷ്യരായിരിക്കുന്നതിനെകുറിച്ചു നമുക്കറിയാം എന്നു നാം കരുതിയിരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും – നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മുടെ ശക്തി… നമ്മുടെ ഭാവി – വെല്ലുവിളിക്കുന്നു.
  ” സാപിയൻസ് ഒരു സ്ഫോടനം പോലെ അന്തർദേശീയ ബെസ്റ് സെല്ലർ നിരയിലേക്കു ഉയർന്നതിനു ഒരു ലളിതമായ കാരണമിതാണ് – അതു ചരിത്രത്തിലെയും ആധുനിക ലോകത്തിലെയും ഗൗരവമേറിയ ചോദ്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അവിസ്മരണീയമായ ഭാഷയിൽ അത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” ജാരെഡ് ഡയമണ്ട്.

  “നമ്മുടെ സ്പീഷിസിന്റെ ചരിത്രത്തിലും ഭാവിയിലും താല്പര്യമുള്ള ഏവർക്കും ഞാനിതു ശുപാർശ ചെയ്യും ” – ബിൽ ഗേറ്റ്സ്

   

  ഡോ. യുവാൽ നോവാ ഹരാരി ചരിത്രപഠനത്തിൽ ഓസ്‌ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്നും പി എഛ് ഡി കരസ്ഥമാക്കി. ഇപ്പോൾ ജറുസലേമിലെ ഹീബ്രൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ലോക ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ബെസ്റ് സെല്ലറായ “സാപിയൻസ്: മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു ഹ്രസ്വചരിത്രം” മുപ്പതിലധികം ലോക ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാനവിക വിഷയങ്ങളിൽനടത്തുന്ന മൗലികവും സർഗാത്മകവുമായ ഗവേഷണത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പോളോൻസ്കി പുരസ്‌കാരം 2012 ൽ ഹരാരിക്കു ലഭിച്ചു.

   

  പേജ് 544 വില രൂ599

   

   

  599.00
 • Chinthikkuka Enna Kala Sutharyathayode ചിന്തിക്കുക എന്ന കല സുതാര്യതയോടെ

  ചിന്തിക്കുക എന്ന കല സുതാര്യതയോടെ – റോൾഫ് ദൊബേലി

  360.00
  Add to cart Buy now

  ചിന്തിക്കുക എന്ന കല സുതാര്യതയോടെ – റോൾഫ് ദൊബേലി

  ചിന്തിക്കുക എന്ന കല സുതാര്യതയോടെ

   

  റോൾഫ് ദൊബേലി

   

  നമ്മുടെ സാമാന്യചിന്തകളിലെ ധാരണാ പിശകുകളെ തിരുത്തിയെഴുതിയ ലോകപ്രശസ്ത രചനയാണ് റോൾഫ് ദൊബേലി എന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഈ പുസ്തകം. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കാൻ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ആ അർഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെത്തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാവുന്ന പുസ്തകമാണിത്.

   

  സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ, ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ, സർക്കാരിൽ എല്ലാം, നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ വരുന്ന വലിയ തെറ്റുകളെ നാം മനസ്സിലാക്കുകയും ഒഴിവാക്കുകയുമാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ പുരോഗതിയിൽ ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം തന്നെ നടത്തിയേക്കാം. നമുക്കാവശ്യമുള്ളത് യുക്തിഹീനത കുറയ്ക്കുക മാത്രം. നേരായതും സുതാര്യവുമായ ചിന്ത – അതാണ് നമുക്കാവശ്യം റോൾഫ് ദൊബേലി.

   

  നിങ്ങളുടെ അജ്ഞേയവാദിയെ പുറത്തെടുക്കുക :-
  ഒരു ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ രീതി കണ്ടെത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് യാദൃശ്ചികം മാത്രമല്ലേ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുക. സത്യമാണ് എന്ന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ പരിശോധിക്കാൻ സാമർഥ്യമുള്ള ഗണിതജ്ഞനെ സമീപിക്കുക. റൊട്ടിയിൽ യേശുവിന്റെ രൂപം കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ടൈം സ്‌ക്വയറിലോ സിഎൻഎന്നിലോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങുക.
  അധികാര പക്ഷപാതം :-
  ബൈബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അധികാരസ്ഥാനത്തെ എതിർത്താൽ എന്തുസംഭവിക്കും? നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. ഈ ഭൂലോകത്തിലെ അധികാരികളും വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുതന്നെ. രാഷ്ട്രീയക്കാർ, സിഈഓമാർ, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ, ഓഹരിവിപണിയിലെ ഗുരുക്കന്മാർ, സർക്കാറിന്റെ തലപ്പത്ത് ഇരിക്കുന്നവർ, എല്ലാവരും അധികരാകേന്ദ്രങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നവർ തന്നെ.
  അനുഭവം :-
  മാർക് ട്വയ്‌നിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ സന്ദേശമായി എഴുതിയെടുക്കുക: നമ്മൾ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിലെ ജ്ഞാനം മാത്രം നിലനിർത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ചയെ പോലെയാകും. ആ പൂച്ച പിന്നെ വെള്ളം കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല. അതിനു തണുത്ത വെള്ളം കണ്ടാലും പേടിയാകും.
  ശരാശരി എന്ന മിഥ്യ :-
  ഒരു പറ്റം സിനിമാ നടന്മാർ വർഷത്തിൽ 10 കോടി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ ആയിരങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്നത് കഷ്ടിച്ചു ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം മാത്രം. ശരാശരി വരുമാനം നല്ലതാണെന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ നിങ്ങളുടെ മകനെ അഥവാ മകളെ ഒരു നടൻ അഥവാ നടി ആക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമോ. ഇല്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

   

  വിവർത്തനം – സുരേഷ് എം ജി

  പേജ് 314 വില രൂ360

  360.00
 • Ezhavar Hindukalalla ഈഴവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല - സ്വതന്ത്രസമുദായം

  ഈഴവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല – സ്വതന്ത്രസമുദായം : ഇ മാധവൻ

  240.00
  Add to cart Buy now

  ഈഴവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല – സ്വതന്ത്രസമുദായം : ഇ മാധവൻ

  ഈഴവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല
  സ്വതന്ത്രസമുദായം

   

  ഇ മാധവൻ

  ബ്രാഹ്മണ പൗരോഹിത്യവും ജന്മിസമ്പ്രദായവും കൊടികുത്തിവാണിരുന്ന കാലത്ത്, 1934ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ കൃതി തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും മലബാറിലും നിരോധിച്ചിരുന്നു. സവർണ ചിന്തകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ കൃതി ഉത്പതിഷ്ണുക്കളെ എന്നും പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കും സവർണാധിപത്യത്തിനും എതിരായ സമരനിലപാടുകളുടെയും ആശയ സംവാദങ്ങളുടെയും ഈ ചരിത്രരേഖ അന്നത്തപ്പോലെ ഇന്നും ചിന്താമണ്ഡലത്തെ പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുന്നു.

  പേജ് 196 വില രൂ240

  കൂടുതൽ കാണുക

  240.00
 • Kedatha Jwala - K Balakrishnan കെടാത്ത ജ്വാല - കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

  കെടാത്ത ജ്വാല – കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

  250.00
  Add to cart Buy now

  കെടാത്ത ജ്വാല – കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

  കെടാത്ത ജ്വാല
  കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

   

   

  പ്രസന്ന രാജൻ

  കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ജീനിയസ്സിന്റെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ജീവിതത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ ശക്തിദൗർബല്യങ്ങളോടുംകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ജീവചരിത്രം.

  K Balakrishnan

  പേജ് 262 വില രൂ250

  250.00
 • Bhauthika Kauthukam ഭൗതിക കൗതുകം

  ഭൗതിക കൗതുകം – യാക്കൊവ് പെരെൽമാൻ

  600.00
  Add to cart Buy now

  ഭൗതിക കൗതുകം – യാക്കൊവ് പെരെൽമാൻ

  ഭൗതിക കൗതുകം

   

   

  യാക്കൊവ് പെരെൽമാൻ

   

  ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രസാധനത്തിൽ ലോകത്തെമ്പാടും സാർഥകചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച വിശ്രുത കൃതിയുടെ ഹൃദ്യമായ പരിഭാഷ. നിസ്സീമമായ പ്രപഞ്ച വിസ്മയങ്ങളുടെ അതിരില്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം കൊതിക്കുന്ന മനസ്സുകളെ പിടിച്ചുയർത്തുന്ന കൃതി. ശാസ്ത്രീയ വിചിന്തന രീതിയുടെ ഊർജപ്രവാഹമായി, നിത്യജീവിത പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പിന്നിലെ ഭൗതിക തത്വങ്ങളെ ലളിത സുന്ദരമായി ഇഴതിരിച്ചു കാണിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രകൃതി മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും സമ്മാനിക്കാവുന്ന മികച്ച വൈജ്ഞാനിക വിരുന്നാകുന്നു.

  ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ശാസ്ത്രവിദ്യാർഥികളെ സ്വാധീനിച്ച മഹത്തായ കൃതിയാണിത്. ഈ പുസ്തകം വായിക്കാനിടയായ ചിലർ പിൽക്കാലത്ത് പ്രശസ്തരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

  ഇന്നും ലോകത്തിലെ പല കോണുകളിലുള്ള ശാസ്ത്ര അധ്യാപകർ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ആശയം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർഥികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

  വായനക്കാരുടെ സൗകര്യാർഥം രണ്ടു വാല്യങ്ങളിലുള്ള പുസ്തകം ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഒറ്റ പുസ്തകമാക്കിയിരിക്കുന്നു

  Bhawthika Kauthukam / Peralman 

  വിവർത്തനം – കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

  പേജ് 526 വില രൂ600

  600.00
 • Pranayakalam പ്രണയകാലം ജി വിലാസിനി

  പ്രണയകാലം – ജി വിലാസിനി

  285.00
  Add to cart Buy now

  പ്രണയകാലം – ജി വിലാസിനി

  പ്രണയകാലം
  ജി വിലാസിനി

  വായനക്കാർക്ക് അപരിചിതമാണ് സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ ഈ പ്രണയമുഖം. പതർച്ചയും താളഭംഗവും ഇല്ലാത്ത അസാധാരണമായ പ്രണയകഥ. അഴീക്കോടിനെ കാലാതീതനാക്കുന്നതിൽ ഈ പ്രണയത്തിനും ഒരു പങ്കുണ്ട്. ഈ പ്രണയം എനിക്കു തന്നത് ശപിക്കപ്പെട്ട ജീവിതവസ്ത്രവും കുറെ അപമാനങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു വെന്ന് വിലാസിനി ടീച്ചർ തുറന്നെഴുതുന്നു.

   

  ധൈഷണിക കേരളം ഏറെ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആത്മീയ പ്രഭാഷകനും സാമൂഹിക വിമർശകനുമായ സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ വഞ്ചനാത്മകമായ പ്രണയം അതിന് ഇരയായ പ്രണയിനിയുടെ വാക്കുകളിൽ വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളും പ്രവർത്തികളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആത്മീയത നന്മയിലേക്ക് നയിക്കിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നു അനുവാചകർക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതായിരുന്നു സുകുമാർ അഴീക്കോട്.
  ”അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രണയബന്ധം അനായാസമായി പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ സാധിച്ചു. എനിക്ക് ഒരുകാലവും അതിനു കഴിഞ്ഞില്ല. അതൊരു തീരാത്ത വേദനയായി എന്നെ നീറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. … ഞാൻ ജീവച്ഛവമായി ജീവിച്ചു. അഥവാ മരിച്ചുകൊണ്ടു ജീവിച്ചു. എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തെക്കാൾ വലുത് എന്റെ സ്‌നേഹമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി സ്‌നേഹത്തിനുവേണ്ടി ജീവത്തെ ഹോമിച്ചു.” സുകുമാർ അഴീക്കോട് എന്ന ചരിത്രപുരുഷന്റെ പ്രണയിനിയായിരുന്ന വിലാസിനി ടീച്ചറുടെ വാക്കുകളാണ് ഇത്.
  ആ ക്രൂരമായ തിരസ്‌കാര കഥ ടീച്ചറുടെ ആത്മകഥാരൂപത്തിൽ.
  സുകുമാർ അഴീക്കോട് തന്റെ പ്രണയിനിക്കുള്ള ഒരു കത്തിൽ എഴുതി ഇങ്ങനെ –
  “ഈ പ്രേമം ഇല്ലെങ്കിലും വിലാസിനിയുടെ കത്തുവായിക്കുന്നത് സുഖകരമായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം, പ്രേമം കൂടിവന്നപ്പോഴാകട്ടെ, തന്റെ ഓരോ കത്തും എന്റെ ആത്മാവിനെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുകയും രക്തം ചൂടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ എന്നെ അസൽ ഭ്രാന്തനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ സ്‌നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഹൃദ്യമായ അനുഭൂതി എനിക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല.”
  വിലാസിനി ടീച്ചർക്ക് അഴീക്കോട് അച്ച 45ൽപ്പരം പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിന് അനുബന്ധമായുണ്ട്.
  “അവസാനം രോഗശയ്യയിൽ വച്ചുകണ്ടപ്പോൾ എന്നോടു ചോദിച്ചു, തനിക്കെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി കവറിലിട്ട് അയച്ചു തന്നു കൂടായിരുന്നോ” എന്ന്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽപ്പോലും സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, വാക്കിനു വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഞാനെങ്ങനെ എഴുതും? എന്തിന് എഴുതണം? ടീച്ചറിന്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങളിലാണ് പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത്.

  Sukumar Azhikode / Azheekodu / G Vilasiny Teacher

  പേജ് 250 വില രൂ285

  285.00
 • Indian Bharanaghatana - Dr M V Pylee ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – ഡോ എം വി പൈലി

  325.00
  Add to cart Buy now

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – ഡോ എം വി പൈലി

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

   

  ഡോ എം വി പൈലി

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണനിർവഹണ സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന രേഖമാത്രമല്ല. ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ആദർശാഭിലാഷങ്ങളുടെയും ഭാവിഭാഗധേയങ്ങളുടെയും മൂർത്തിമദ് രൂപമായ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണല്ലോ. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് നാമറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ എല്ലാകാര്യങ്ങളും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പരിഷ്‌ക്കരിച്ച പുതിയ പതിപ്പ്.

  വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനും ഭരണഘടനാ നിയമവിദഗ്ദനും കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ മുൻ വൈസ്ചാൻസലറുമായ ഡോ എം വി പൈലിയാണ ഗ്രന്ഥകാരൻ.

  M. V. Pylee was an Indian scholar, educationist and management guru, considered by many as the father of management education in Kerala and an authority on Constitutional Law. He was awarded Padmabhushan in 2006 by Government of India for his contributions to the fields of education and management. – Wikipedia.

  Bharanaghadana / Dr M V Pailee / Paile Pilee

  പേജ് 602 വില രൂ325

  325.00
 • Buddhano Karl Marxo ബുദ്ധനോ കാറൽ മാർക്‌സോ

  ബുദ്ധനോ കാറൽ മാർക്‌സോ – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

  50.00
  Add to cart Buy now

  ബുദ്ധനോ കാറൽ മാർക്‌സോ – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

  ബുദ്ധനോ കാറൽ മാർക്‌സോ

   

  ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

   

  ലോകത്തിൽ രണ്ടിടങ്ങളിലായി രണ്ടു വ്യത്യസ്ഥ സമയങ്ങളിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ച രണ്ടുപേർ – ബുദ്ധനും കാറൽ മാക്‌സും. പ്രഥമദൃഷ്യാ വ്യത്യസ്തമെന്നു തോന്നാവുന്ന ഇരുവരുടെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അംബേദ്ക്കർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ. അന്തിമമായി രണ്ടു പേരുടെയും രക്ഷ്യം ഒന്നാണെന്നും എന്നാൽ മാർഗങ്ങളായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമെന്നും ഡോ അംബേദ്ക്കർ കണ്ടെത്തുകയും രണ്ടിന്റെയും പരിപൂർണതയ്ക്കായി മുൻവിധികൾ മാറ്റിവെച്ച് പരസ്പരം അംഗീകരിക്കേണ്ടതായ വസ്തുതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

  B R Ambedkkar

  പേജ് 52 വില രൂ50

  50.00
 • Adhasthithar Hindukal Alla അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ല

  അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ല – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

  120.00
  Add to cart Buy now

  അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ല – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

  അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ല

   

  ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

  ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഉരകല്ല് ചാതുർവർണ്യമാണ്. ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്തുനിർത്തപ്പെട്ടവർ അധഃസ്ഥിതരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ഹിന്ദുക്കളുമല്ല. ഹിന്ദു എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥവും പൊരുളും ചരിത്രപരമായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അംബേദ്കറുടെ ശക്തമായ ലേഖനങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥം. അംബേദ്ക്കർ രചനകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണീ പുസ്തകം.

  B R Ambedkar 

  പേജ് 100 വില രൂ120

  120.00
 • Bharatheeya Chintha - K Damodaran ഭാരതീയചിന്ത

  ഭാരതീയചിന്ത – കെ ദാമോദരൻ

  330.00
  Add to cart Buy now

  ഭാരതീയചിന്ത – കെ ദാമോദരൻ

  ഭാരതീയചിന്ത
  കെ ദാമോദരൻ

  ചരിത്രകാലം മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള ഭാരതീയ ചിന്തയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യം. കേവലമായ ദാർശനികാശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദാർശനിക ചിന്തയുടെ വളർച്ചയെ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക വളർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഈ പരിശോധനയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് മാർക്‌സിയൻ സമീപനമാകുന്നു. പക്ഷേ യാന്ത്രികമായ രീതിയിൽ അല്ല. അതായത്, ആശയങ്ങൾ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് എന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളെ കരുപ്പിടിക്കുന്നതിൽ ആത്മീയ ചിന്തകൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കുമുള്ള അതിപ്രധാനമായ പങ്കിനെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

  ഭാരതീയ ചിന്തയുടെ വികാസത്തിൽ മതങ്ങൾ, ഹിന്ദുമതം മാത്രമല്ല, ഇസ്ലാമും ക്രിസ്തുമതവും വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്കിനെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

  അലങ്കാര രഹിതവും സുവ്യക്തവുമായ ശൈലിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചനയിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സംസ്‌കാരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വായനക്കാരെ ഈ പുസ്തകം ഏറെ ആകർഷിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് എട്ടാം പതിപ്പിലേക്ക് പുസ്തകം എത്തിച്ചേർന്നത്.
  പ്രൊഫ വി കാർത്തികേയൻ നായർ, കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട്‌

  Bharathiya Darshanam / Darsanam

  പേജ് 702 വില രൂ330

  330.00
 • Gandhiyum Godseyum: Chila Apriya Sathyangal ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സെയും ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങളും

  ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സെയും ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങളും

  95.00
  Add to cart Buy now

  ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സെയും ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങളും

  ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സെയും
  ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങളും
  സനൽ ഇടമറുക്

   

  സനൽ ഇടമറുകിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഏതാനും ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് “ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സെയും ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങളും”. ചിന്തയുടെ ഔന്നത്യം തൊട്ടറിയുന്ന നിലപാടുകൾ. യുക്തിചിന്തയുടെ ശക്തിയും സ്‌പന്ദനവും തുടിക്കുന്ന ശക്തമായ ലേഖനങ്ങൾ.

  ഈ പുസ്തകത്തിലെ ലേഖനങ്ങൾ:

  ഫാലൂൺ ഗോങ്
  മിഷനറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി
  വിലക്കുകൾ ലംഘിക്കുന്നവർ ഉദാത്തവൽക്കപ്പെടുന്പോൾ..
  വരുന്നു വംശീയ ബോംബ്!
  ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സെയും ഒരു നാടക നിരോധനവും – ചില അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ
  ഏഷ്യയിൽ ക്രൈസ്‌തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പിന് ജോൺപോൾ രണ്ടാമന്റെ ആഹ്വാനം!
  മാർപാപ്പയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം ഉയർത്തുന്ന വിവാദങ്ങൾ
  ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ന്യൂനപക്ഷം
  ഡൽഹി നഗരത്തിലെ വിചിത്ര ജീവി!
  കിംവദന്തികളുടെരാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ.

  Sanal Edamaruku / Idamaruku

  പേജ് 118 വില രൂ95

  95.00
 • Puthrakameshti പുത്രകാമേഷ്‌ടി  സനൽ ഇടമറുക്

  പുത്രകാമേഷ്‌ടി  സനൽ ഇടമറുക്

  130.00
  Add to cart Buy now

  പുത്രകാമേഷ്‌ടി  സനൽ ഇടമറുക്

  പുത്രകാമേഷ്‌ടി 
  സനൽ ഇടമറുക്

   

  ആൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചെങ്കിലേ മോക്ഷം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നു കരുതുന്ന ഏതാനും പേർക്ക് പുത്രലാഭം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് 1992-ൽ കേരളത്തിൽ വിപുലമായ ഒരു പുത്രകാമേഷ്‌ടി യാഗം ചിലർ സംഘടിപ്പിച്ചത് പൗരാണികമായ ഈ ആചാരത്തിന്റെ സാധുതയെക്കുറിച്ചും കൗതുകവും ആകാംക്ഷയും ഉണർത്തുകയുണ്ടായി. ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, എന്താണ് യഥാർഥത്തിൽ പുത്രകാമേഷ്‌ടി യാഗങ്ങളിൽ പണ്ട് നടന്നിരുന്നത് എന്ന് വേദങ്ങളെയും ഇതര പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഇതര പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും വിപുലമായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സനൽ ഇടമറുക് വിശദീകരിക്കുന്നു.

  പുത്രകാമേഷ്‌ടിയുടെ ഫലമായി സന്താനലബ്ധി ഉണ്ടാകുമോ? പുത്രകാമേഷ്‌ടിയുടെ ഭാഗമായ നിഗൂഡ ലൈംഗികപ്രക്രിയയിൽ സ്‌ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് പുരോഹിതനോ അതോ ഭർത്താവോ? വേദങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന നിയോഗവും പുത്രകാമേഷ്‌ടിയും യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ്? രാമായണത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന പുത്രകാമേഷ്‌ടി എങ്ങനെ ആയിരുന്നു? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേദങ്ങളെയും ഇതിഹാസങ്ങളെയും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതനായ സനൽ ഇടമറുക് മറുപടി പറയുന്നു.

  Sanal Edamaruku / Idamaruku

  പേജ് 148  വില രൂ130

  130.00
 • Bhagavad Geetha Oru Vimarshana Padanam ഭഗവദ്ഗീത ഒരു വിമർശനപഠനം  ഇടമറുക്

  ഭഗവദ്ഗീത ഒരു വിമർശനപഠനം  ഇടമറുക്

  190.00
  Add to cart Buy now

  ഭഗവദ്ഗീത ഒരു വിമർശനപഠനം  ഇടമറുക്

  ഭഗവദ്ഗീത ഒരു വിമർശനപഠനം 
  ഇടമറുക്

  നവ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെയും ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെയും മതഗ്രന്ഥമായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഭഗവദ് ഗീതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മികച്ചതും ആധികാരികവുമായ പഠന ഗ്രന്ഥമാണ്, ഇടമറുകിന്റെ “ഭഗവദ് ഗീത: ഒരു വിമർശന പഠനം.”

  ലളിതമായ ഭാഷയിൽ റഫറൻസുകളും കൃത്യമായ ഉദ്ധരണികളും കൊടുത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാവുന്ന വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം.
  ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തന സിദ്ധാന്തവും യുദ്ധോത്സുകതയും തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന കൃതി.

  ഗീതാപ്രഭാഷണങ്ങളും ഗീതായജ്ഞങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമായി നടക്കാറുണ്ട്. ഭഗവദ്ഗീതയുടെ മഹത്വം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ധാരാളമായി പുറത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

  ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണതെന്നും ഏതു പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിലും മനുഷ്യന് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു മഹത് ഗ്രന്ഥമാണതെന്നും ഗീതയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നവർ പറയാറുണ്ട്.

  ബ്രാഹ്മണ മതത്തിന്റെ താത്വികവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയ ബൗദ്ധിക ആയുധം ആണ് ഭഗവദ് ഗീത എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇടമറുക് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

  Edamaruku / Idamaruku / Bhagavad Githa Oru Vimarsana Padanam

  പേജ് 178 വില രൂ155

  190.00
 • Vedangal Oru Vimarsana Padanam - Sanal Idamaruku വേദങ്ങൾ ഒരു വിമർശന പഠനം  സനൽ ഇടമറുക്

  വേദങ്ങൾ ഒരു വിമർശന പഠനം  സനൽ ഇടമറുക്

  135.00
  Add to cart Buy now

  വേദങ്ങൾ ഒരു വിമർശന പഠനം  സനൽ ഇടമറുക്

  വേദങ്ങൾ ഒരു വിമർശന പഠനം 
  സനൽ ഇടമറുക്

  ബ്രാഹ്മണമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കരുതപ്പെടുന്ന വേദങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പഠനവിധേയമാകുന്നു.

  സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു മുന്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാകൃത മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും ചിന്താധാരകളും മായിക ഭ്രമങ്ങളും ഭയവുമെല്ലാം വേദങ്ങളിൽ പ്രസ്പഷ്ടമാണ്.
  അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പരത്തുകയും, ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും, അപക്വചിന്തയ്ക്ക് ആധികാരികതയുടെ ഭാവം നൽകുകയും, കിരാതമായ വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വേദങ്ങൾ ചൂഷണത്തിലധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വഴിതെളിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് ഈ പുസ്തകം വിലയിരുത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യജീവിതം വേദസ്ക്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന യാഥാസ്ഥിതികരുടെ ആവശ്യം അപകടകരമാകുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ സനൽ ഇടമറുക് വിശദീകരിക്കുന്നു.

  കൃത്യമായ ഉദ്ധരണികൾ, റഫറൻസുകൾ. ലളിതമായ പ്രതിപാദനം.
  വേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ആധികാരികമായ പുസ്തകം.

  Edamaruku

  പേജ് 164 വില രൂ135

   

  135.00
 • Thathwasasthram, Matham Vidyabhyasam തത്വശാസ്ത്രം, മതം, വിദ്യാഭ്യാസം - ബർട്രാൻഡ് റസ്സൽ 

  തത്വശാസ്ത്രം, മതം, വിദ്യാഭ്യാസം – ബർട്രാൻഡ് റസ്സൽ 

  210.00
  Add to cart Buy now

  തത്വശാസ്ത്രം, മതം, വിദ്യാഭ്യാസം – ബർട്രാൻഡ് റസ്സൽ 

  തത്വശാസ്ത്രം, മതം, വിദ്യാഭ്യാസം
  ബർട്രാൻഡ് റസ്സൽ 

   

   

  തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

   

  തത്വചിന്തകൻ, ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

  മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാവി, മനുഷ്യനും യുക്തിയും മിസ്റ്റിസിസം, തത്വശാസ്ത്രം സാധാരണക്കാരന്, വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ, അധ്യാപകന്റെ കടമകൾ തുടങ്ങി 17 മികച്ച ലേഖനങ്ങൾ. ഒപ്പം നോബൽ പ്രഭാഷണവും.

  “ഞാൻ നാസ്തികനോ അജ്ഞേയതാവാദിയോ
  ഒരു യുക്തിവാദിയോ ആയി വളർത്തിവലുതാക്കാൻ എന്റെ അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എത്രത്തോളം യുക്തിവാദിയാണോ അത്രത്തോളം യുക്തിവാദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹവും. എനിക്കു 3 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു, തുടർന്ന് ക്രൈസ്തവ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റ തണലിൽ വളരേണ്ടവനാണ് ഞാനെന്ന് നീതിന്യായ കോടതി തീരുമാനിച്ചു. കോടതി ആ തീരുമാനത്തിൽ ഖേദിന്നുണ്ടാകണം എന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. കോടതി ഉദ്ദേശിച്ചത്ര നന്മ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ക്രൈസ്തവ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തുന്നത് കഷ്ടതരമായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം. കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മേലാൽ യുക്തിവാദികളെ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുകയില്ല.

  പാപവും ബിഷപ്പുമാരും എന്ന ശീർഷകത്തിനു കീഴിൽ റസ്സൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു – “ഒരു യുക്തിവാദിയായിത്തീർന്നതുമുതൽ ഞാനൊരു കാര്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്; യുക്ത്യധിഷ്ഠിതമായ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രായോഗികമായ പ്രധാന്യത്തിന് ലോകത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഗണ്യമായ വ്യാപ്തിയുണ്ട്.

  * * *

  “ചില പ്രായോഗക പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പേരിൽ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് ഞാൻ വിലിയ കുഴപ്പത്തിൽപ്പെട്ടു. ബൈബിളിന്റെ നീതിശാസ്ത്രം അന്തിമമല്ലെന്നും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായി നാം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായിരുന്നു കുഴപ്പത്തിനു കാരണം. അമേരിക്കയിലെ ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാലയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആളല്ല ഞാനെന്ന് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി വിധിച്ചു. അതിനാൽ മറ്റു കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കാൾ യുക്തിവാദം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് എനിക്ക് പ്രായോഗികമായ ന്യായങ്ങളുണ്ട്.

   

  തത്വചിന്തകൻ, താർക്കികൻ, ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ റസ്സൽ 1872 ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനിച്ചു. യുദ്ധവിരുദ്ധവാദം, ആണവ നിരായുധ പ്രവർത്തനം എന്നിവ റസ്സലിനെ കൂടുതൽ പ്രശസ്തനാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുദ്ധവിരുദ്ധ നിലപാടിൽ പ്രക്രോപിതമായ ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും പിൽക്കാല തടവു ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു.. 1950-ൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോവൽ പുരസ്‌ക്കാരം ലഭിച്ചു.

  പരിഭാഷ – എൻ മൂസക്കുട്ടി

  പേജ് 236  വില രൂ210

  210.00
 • കാട്ടുകടന്നൽ

  കാട്ടുകടന്നൽ – ഏഥ്ൽ ലിലിയൻ വോയ്‌നിച്ച്

  420.00
  Add to cart Buy now

  കാട്ടുകടന്നൽ – ഏഥ്ൽ ലിലിയൻ വോയ്‌നിച്ച്

  Kattukadannal

   

  ഏഥ്ൽ ലിലിയൻ വോയ്‌നിച്ച്

   

  സോവ്യറ്റ് യൂണിയനിലും ചൈനയിലുമായി ഒരു കോടിയോളം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ കൃതി. ഡസൻ കണക്കിന് ഓപ്പറകൾക്കും നാടകങ്ങൾക്കും സിനിമകൾക്കും ആധാരമായ കൃതി.

  കഥാകഥനത്തിന്റെ മാസ്റ്റർപീസ്

  പരിഭാഷ – പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

   

  കഴിഞ്ഞ നൂറു കൊല്ലമായി ജനകോടികളെ ഇളക്കിമറിക്കുകയും അനേകമനേകം വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ആദർശവും ആത്മീയതയും നൽകുകയും ചെയ്ത ഒരു കൃതിയുണ്ട്. ഏഥൽ ലിലയൻ വോയ്‌നിച്ച് എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരി രചിച്ച ഗാഡ്ഫ്‌ളൈ (കാട്ടുകടന്നൽ). നാം അതേപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്ര അതിശയപ്പെടാനില്ല. ഗ്രന്ഥകർത്രി തന്നെ തന്റെ കൃതിയുടെ തരംഗസമാനമായ പ്രചാരണം അറിയുന്നത് അമ്പതുവർഷം കഴിഞ്ഞ് മരണത്തിന് ഏതാനും വർഷം മുമ്പാണ്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ദശകത്തിൽ പുറത്തുവന്ന കൃതിക്ക് ഏറ്റവും അധികം പ്രചാരം ലഭിച്ചത റഷ്യയിലാണ്. റഷ്യൻ വിപ്ലവകാരിക്ക് ഒരു ആദർശമായിരുന്നു അതിലെ നായകൻ. ലെനിനും, സ്വെർദ്‌ലോവും കലീനിനും, ബാബുഷ്‌ക്കിനും എന്നു വേണ്ട എല്ലാ വിപ്ലവനേതാക്കളും അതിലെ നായകനെ ആദർശ വിപ്ലവകാരിയായി വാഴ്ത്തി. എന്നാൽ ഇതേപ്പറ്റിയൊന്നും അതിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്രിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു. ന്യൂയോർക്കിൽ ആരുമാരുമറിയാതെ അവർ ഒരൊഴിഞ്ഞ കോണിൽ ജീവിച്ചു പോന്നു. അതിനിടയിൽ മിക്ക ഏഷ്യൻ ഭാഷകളിലും ഗാഡ്ഫ്‌ളൈ തർജമെചെട്ടപ്പെട്ടു. 23 ഭാഷകളിലായി 40 ലക്ഷത്തിൽപ്പരം കോപ്പികൾ. പക്ഷേ ഏഥൽ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അറിയുന്നതാകട്ടെ തന്റെ 91-ാം വയസ്സിലും.

  ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വികാരോജ്വലമായ കൃതി എന്നാണ് നോബൽ സമ്മാന ജേതാവുകൂടിയായ ബർട്രന്റ് റസ്സൽ ഈ കൃതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്.

  നാസ്തികനായ നായകൻ പറയുന്നതു കേൾക്കൂ – “ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഞാനെന്തു പറയണമെന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുക. അവയുടെ ഫലവും ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിക്കും. അല്ലാതെ എന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ എനിക്കുവേണ്ടി പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിക്കു മാത്രം യോജിച്ച ഭീതുത്വത്തോടെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പാത്തും പതുങ്ങിയും വലിഞ്ഞു കയറാൻ ഞാൻ തുനിയുകയില്ല… ഒരുത്തന് എന്തെങ്കിലും സഹിക്കേണ്ടതായിവന്നാൽ അതവൻ കഴിവിനനുസരിച്ച് സഹിച്ചേ തീരൂ എന്ന് നാസ്തികരായ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകട്ടെ അവന്റെ ദൈവത്തിന്റെയോ പുണ്യവാളന്റെയോ അടുത്ത് കൈക്കുമ്പിളുമായി കെഞ്ചികൊണ്ട് ചെല്ലുന്നു. ….”

  Gadfly / Katukadannal / Kattukadanal

  പേജ് 354 വില രൂ420

  420.00
 • Kovoorinte Sampoorna Krithikal കോവൂരിന്റെ സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  കോവൂരിന്റെ സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  795.00
  Add to cart Buy now

  കോവൂരിന്റെ സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  കോവൂരിന്റെ സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  കോവൂരിന്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തികളും. അദ്ദേഹം ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിച്ച, ദക്ഷിണ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെമ്പാടും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ മഹാനായ നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു.

  ഇടമറുകിന്റെ വിവർത്തനം

  Kovoor / Kovur / Abraham T Kovur / Joseph Idamaruku / Edamaruku

  795.00
 • Christuvum Krishnanum Jeevichirunnilla ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല

  ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല

  300.00
  Add to cart Buy now

  ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല

  ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല

   

  ഇടമറുകിന്റെ പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥം

   

   

  ക്രിസ്തുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കഥകൾക്ക് സാദൃശ്യം ഉണ്ടായതെങ്ങനെ?

  ബൈബിൾ വിശ്വാസ യോഗ്യമായ ചരിത്രമാണോ?

  ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി സമകാലീന ചരിത്രകാരന്മാർ പരാമർശിക്കാത്തതെന്ത്?
  ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ?

  ടൂറിനിലെ ശവക്കച്ച ആരുടേതാണ്?

  പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ, കുരിശാരാധന, കന്യയിൽ നിന്നുള്ള ജനനം, ഉയർത്തെഴുനേൽപ്പ് തുടങ്ങിയ ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെ?

   

  ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല -യുടെ ആദ്യപതിപ്പുകൾക്ക് വിവിധ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ എഴുതിയ മറുപടി പുസ്തകങ്ങളിലെ വാദമുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഇടമറുകിന്റെ വിശദമായ മറുപടിയും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.

  Joseph Idamaruku / Kristhuvum Krishnanum / Edamaruku  / Christ And Krishna

  പേജ് 282 വില രൂ300

  300.00
 • EMS - Athmakatha ഇ എം എസ് ആത്മകഥ

  ഇ എം എസ് ആത്മകഥ

  380.00
  Add to cart Buy now

  ഇ എം എസ് ആത്മകഥ

  ഇ എം എസ്
  ആത്മകഥ

   

  ആയിരക്കണക്കിനു കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ മഹദ്ഗ്രന്ഥം

  ആത്മകഥാ സാഹിത്യത്തിലെ അമൂല്യഗ്രന്ഥം. 1970ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് നേടിയ ഇഎംഎസ്സിന്റെ ആത്മകഥ. ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടോളം കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്രപതിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മകഥ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥ ഒരു ദേശത്തിന്റെയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെയും കഥതന്നെയായി മാറുന്ന അപൂർവ രചന. ഇഎംഎസ്സിന്റെ ആത്മകഥ, ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ലോകം ഏറെ ആദരവോടെ വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെയും മികച്ച ഭരണാധികാരിയുടെയും സൈദ്ധാന്തികന്റെയും അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ ആത്മകഥയിൽ ഉള്ളത്. മലയാളിയുടെ വായനാനുഭവങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ ദിശ പകർന്ന മഹാമനീഷിയുടെ ജീവിത കഥ.

  ആത്മകഥാ സാഹിത്യത്തിലെ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം. ഏഴു പതിറ്റാണ്ടോളം കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്രപതിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയും ചെയ്ത ഇ എ എസ്സിന്റെ ആത്മകഥ. ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കഥ. സരളവും ആത്മാർഥവുമായ തനതു ശൈലി.

  E M Sankaran Namboothiripad / E M S / EMS Nambuthirippadu

  പേജ് 314  വില രൂ380

  380.00
 • Visuddha Narakam വിശുദ്ധ നരകം - ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധ ഭ്രാന്തിന്റെയും ഓർമക്കുറിപ്പ്

  വിശുദ്ധ നരകം – ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധ ഭ്രാന്തിന്റെയും ഓർമക്കുറിപ്പ്

  499.00
  Add to cart Buy now

  വിശുദ്ധ നരകം – ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധ ഭ്രാന്തിന്റെയും ഓർമക്കുറിപ്പ്

  വിശുദ്ധ നരകം

  ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധ ഭ്രാന്തിന്റെയും ഓർമക്കുറിപ്പ്

   

   

  ഗെയ്ൽ ട്രെഡ്‌വെൽ

  അമൃതാനന്ദമയിയുടെ മുൻ ശിഷ്യയും സന്യാസിനിയുമായിരുന്ന ഗായത്രി എന്ന ഗെയ്ൽ ട്രഡ് വെല്ലിന്റെ വിവാദ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അടങ്ങിയ ആത്മകഥാപുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ.

  Vishuda Narakam / Visuddha / Vishudda / Visudda

  പേജ് 370  വില രൂ499

  499.00