Konkani Books / कोंकणी पुस्तकां

कोंकणींत बरीं पुस्तकां ✨

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Sapiens by Harari - Konkani Translation

  सेपियन्स : मनीसजातीचो एक संक्षिप्त इतिहास – युवल नोआ हरारी [कोंकणी]

  599.00
  Add to cart Buy now

  सेपियन्स : मनीसजातीचो एक संक्षिप्त इतिहास – युवल नोआ हरारी [कोंकणी]

  सेपियन्स –
  मनीसजातीचो एक संक्षिप्त इतिहास
  युवल नोआ हरारी

  [कोंकणी अणकार]
  “सॅपियन्स” हें एक आकर्शक आनी विचार करपासारकें पुस्तक आसून तातूंत मनशाच्या इतिहासाची सुलभ नियाळ मेळटा. हररीचें बरप स्पश्ट आनी संक्षिप्त आसून, ताणें गुंतागुंतीच्या विचारांक सोंपेंपणान समजून घेतल्यात. तुमकां इतिहास, विज्ञानाची आवड आसूं वा फकत तुमच्या भोंवतणच्या संवसाराक चड समजून घेवपाची इत्सा आसूं, “सॅपियन्स” वाचपा सारकें आसा हें निश्चीत.

  पृष्ठ 456    रु 599

  599.00