വള്ളത്തോൾ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books written by Vallathol Narayana Menon | List of boosk on Vallathol Narayana Menon [വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ] – Buy Online

Showing all 2 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Vallathol വള്ളത്തോൾ

  വള്ളത്തോൾ – ഇയ്യങ്കോട് ശ്രീധരൻ

  25.00
  Add to cart Buy now

  വള്ളത്തോൾ – ഇയ്യങ്കോട് ശ്രീധരൻ

  വള്ളത്തോൾ

   

  ഇയ്യങ്കോട് ശ്രീധരൻ

   

   

  പ്രകൃതിഭംഗിയെയും ദേശസ്‌നേഹത്തെയും ഉപാസിച്ച കവിയാണ് വള്ളത്തോൾ. കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനം ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിച്ച കേരളകലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ശില്പിയായ വള്ളത്തോളിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം.

   

  പേജ് 36 വില രൂ25

  25.00
 • Vallatholinte Deshasheha Kavithakal വള്ളത്തോളിന്റെ ദേശസ്‌നേഹ കവിതകൾ

  വള്ളത്തോളിന്റെ ദേശസ്‌നേഹ കവിതകൾ

  100.00
  Add to cart Buy now

  വള്ളത്തോളിന്റെ ദേശസ്‌നേഹ കവിതകൾ

  വള്ളത്തോളിന്റെ ദേശസ്‌നേഹ കവിതകൾ

  സമരോജ്വലതയും ദേശസ്‌നേഹവും തുളുമ്പുന്ന തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകളുടെ സമാഹാരം. സ്വരാജ്യ സ്‌നേഹത്തിന്റെ ചോരത്തിളപ്പായിരുന്നു വള്ളത്തോൾ കവിതകൾ. എരിഞ്ഞു കത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരപോരാട്ടത്തിലേക്ക് പകർന്ന വിപ്ലവാവേശം ഒരു ജനതയുടെ വികാരമായി വളർന്നു. ഇന്നും അഭിമാനത്തിന്റെ ഉജ്വല പ്രകാശമായി ആ കവിതകൾ നിലകൊള്ളുന്നു.

  സമാഹരണം – ഡോ എം ആർ തമ്പാൻ

  ML / Malayalam

  കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

   

  100.00