തസ്ലീമ നസ്‌റീൻ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Thaslima Nasreen | List of Books by Thaslima Nasreen

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • ലജ്ജ - തസ്ലീമ നസ്‌റീൻ

  ലജ്ജ – തസ്ലീമ നസ്‌റീൻ

  255.00
  Add to cart Buy now

  ലജ്ജ – തസ്ലീമ നസ്‌റീൻ

  ലജ്ജ
  തസ്ലീമ നസ്‌റീൻ

  സ്വന്തം ജീവിതം പണയം വച്ചെഴുതിയ രാഷ്ട്രീയ നോവൽ

   

  1992 ഡിസംബർ 6ന് ഹന്ദു തീവ്രവാദികൾ അയോദ്ധ്യയിലെ ബാബ്‌റി മസ്ജിദ് തകർത്തു. ബംഗ്ലാദേശിലെ തീവ്രവാദികളും അടങ്ങയിരുന്നില്ല. അവർ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദുക്കളെ ആഗ്രമിക്കാനും ക്ഷേത്രങ്ങൾ തീവച്ചു നശിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുതീവ്രവാദികകൾ ബാബ്‌റി മസ്ജിദ് തകർത്തതിന് ഹിന്ദുക്കൾ എ്തു പിഴച്ചു? ഈ സംഭവത്തെ അധികരിച്ച് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എഴുതി തീർത്ത നോവലാണ് ലജ്ജ. ബംഗ്ലാദേശിലെ ലഹളയിൽ ഏറെ വിഷമിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ 13 ദിവസങ്ങളാണ് ലജ്ജയിലെ പ്രമേയം. ഭാഷയും സംസ്‌ക്കാരവുമാണ് മനുഷ്യരെ ഏകോപിപിക്കുന്ന പ്രഥമ ഘടകമെന്നും മറ്റെല്ലാ വിഭജനങ്ങളും കൃത്രിമമാണെന്നും തസ്ലീമ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

   

  വിവർത്തനനം – കെ പി ബാലചന്ദ്രൻ

  Taslima Nasrin / Lejja / Leja / Thasleema

  പേജ് 226 വില രൂ255

  255.00