ശകുന്തളാദേവി: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Shakuntala Devi | List of Books by Shakuntala Devi

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Apara Ormasakthi Nedam, Pariseelikkam അപാര ഓർമശക്തി നേടാം, പരിശീലിക്കാം

  അപാര ഓർമശക്തി നേടാം, പരിശീലിക്കാം – ശകുന്തളാദേവി

  250.00
  Add to cart Buy now

  അപാര ഓർമശക്തി നേടാം, പരിശീലിക്കാം – ശകുന്തളാദേവി

  അപാര ഓർമശക്തി നേടാം, പരിശീലിക്കാം

   

  ശകുന്തളാദേവി

   

  തലച്ചോറിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഓർമശക്തിയും ഏകാഗ്രതയും വർധിപ്പിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. അപാര ഓർമശക്തി ആർജിക്കാൻ ഹ്യൂമൻ കമ്പൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശകുന്തളാദേവി പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന പ്രായോഗിക പാഠങ്ങൾ. ഓർമശക്തിയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് മികവുറ്റ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാകാൻ നിങ്ങളോരോർത്തർക്കും ഒരു സുവർണാവസരമാണ് ഈ പുസ്തകം നൽകുന്നത്.

  Sakuntala Devi / Human Computer

  പേജ് 234 വില രൂ250

  250.00