സച്ചിദാനന്ദൻ കെ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Sachidanandan | Books Edited by Sachidanandan | List of Books by K Sachidanandan

Showing all 3 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Pranaya Buddhan പ്രണയ ബുദ്ധൻ - സച്ചിദാനന്ദൻ

  പ്രണയ ബുദ്ധൻ – സച്ചിദാനന്ദൻ

  120.00
  Add to cart Buy now

  പ്രണയ ബുദ്ധൻ – സച്ചിദാനന്ദൻ

  പ്രണയ ബുദ്ധൻ

   

   

  സച്ചിദാനന്ദൻ

   

  പ്രണയബുദ്ധൻ, ഒരു സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കുകയെന്നാൽ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, ആദ്യപ്രേമം, നിന്നിൽ, കണ്ടുമുട്ടൽ, വാളും പട്ടും, ഉച്ചയ്ക്ക് നീളം കൂട്ടാനായി, താങ്ങുകയെന്നെ, മോൺ അമോർ, പിരിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ, നഷ്ട്ടം, ജാനകീ പോരു, ഉറങ്ങിലിന്നലെ, ചുവർ, നയനി, നിന്റെ ചുണ്ടുകൾ, കൈ, മഴ നീ, അടുത്തകലെ, അപൂർണ്ണം, അനന്തം, പറഞ്ഞാലും തോഴി, പ്രണയ ഗാനങ്ങൾ, മധുരാഷ്ടകം, നിർത്തരുതേ, പ്രേമമേ നില്ക്കു, മൂടാതെ വർഷമേ, മോഹനമീ രാത്രി, ഒരു പക്ഷി പാടുന്നു, ആരു മന്ത്രിപ്പു നിൻ പേർ?

  മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രണയ കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

   

   

  Sachidanandan / Sachidhanandan

   

  പേജ് 146 വില രൂ 120

  120.00
 • Kayattam കയറ്റം - സച്ചിദാനന്ദൻ

  കയറ്റം – സച്ചിദാനന്ദൻ

  90.00
  Add to cart Buy now

  കയറ്റം – സച്ചിദാനന്ദൻ

  കയറ്റം

   

  സച്ചിദാനന്ദൻ

   

  ജനുവരി ഒന്ന് രക്തം, ഒന്നാംപാഠം, ശംഖ്‌, നാഴികക്കല്ല്, രോഗം, ബാധ, അത്താണി, വരാന്ത, ഭരതൻ, ഓർമ്മിക്കുന്നു, തിമില, കുഴലൂത്തുകാരൻ, സാൽവദോർ ദാലി ദൈവത്തേക്കാണുന്നു, ഇനിയൊന്ന്, വിശ്രമിക്കട്ടെ, ഉദിക്കുന്നതാര്, ജോൺമണം, ഫ്രാൻസിസ്, ഒരു റോമൻ സ്‌മരണ, കയറ്റം, ശരീരം, ഒരു നഗരം തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

   

   

  Sachidanandhan / Sachidhanandhan

   

   

  പേജ് 98 വില രൂ 90

  90.00
 • Veedumattam വീടുമാറ്റം - സച്ചിദാനന്ദൻ

  വീടുമാറ്റം – സച്ചിദാനന്ദൻ

  90.00
  Add to cart Buy now

  വീടുമാറ്റം – സച്ചിദാനന്ദൻ

  വീടുമാറ്റം

   

  സച്ചിദാനന്ദൻ

   

  ആലിലയും നെൽക്കതിരും, വീടുമാറ്റം, ആദികവികൾ, ഗുരു പ്രതിഷ്‌ഠ, കണ്ണാടി, ധ്യാനം, പഴശ്ശിക്കൊന്ന ചെന്നായ്, കോഴിയും ഒരു പക്ഷിയാണ്‌, ഓർമ്മയിൽ കാടുള്ള മൃഗം, അവസാനത്തെ നദി, എനിക്ക് മരിച്ചവരോടു സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്, ഏകാകിയായ സാത്താൻ മനുഷ്യനെവെല്ലുവിളിക്കുന്നു, ബുദ്ധൻ പഞ്ചാബിൽ, ബുദ്ധൻ കാളഹന്ദിയിൽ, കവിതയുടെ രക്തം. തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കവിതകളുടെ സമാഹാരം

   

  Sachidanandan / Sachidhanandan

   

  പേജ് 82 വില രൂ 90

  90.00