രാജാറാം മോഹൻ റോയ്: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Raja Ram Mohan Roy | List of Books by Raja Ram Mohan Roy

Showing all 2 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Rajaram Mohan Roy രാജാറാം മോഹൻ റോയ്

  രാജാറാം മോഹൻ റോയ് – ടി എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ

  60.00
  Add to cart Buy now

  രാജാറാം മോഹൻ റോയ് – ടി എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ

  രാജാറാം മോഹൻ റോയ്

   

  ടി എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ

  ഭാരതം കണ്ട നവോത്ഥാന നായകരിൽ അഗ്രഗണ്യനും അദ്വിതീയനുമായിരുന്ന രാജാറാം മോഹൻ റോയിയുടെ ഇതിഹാസതുല്യമായ ജീവിതകഥ.

  Rajaram Mohan Roi

  പേജ് 70 വില രൂ60

  60.00
 • Sathi, Oru Samvadam സതി ഒരു സംവാദം

  സതി ഒരു സംവാദം – രാജാറാം മോഹൻ റോയ്

  75.00
  Add to cart Buy now

  സതി ഒരു സംവാദം – രാജാറാം മോഹൻ റോയ്

  സതി ഒരു സംവാദം

  19-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെയും കേരളത്തിൽ ബഹുഭർതൃത്വം ആഢ്യത്വത്തിന്റെയും ആധിപത്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നതുപോലെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ബംഗാളിൽ, ബഹുഭാര്യത്വം ആഭിജാത്യത്തിന്റെയും അന്തസ്സിന്റെയും പ്രതീകമായി കരുതിയിരുന്നു. പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തികച്ചും സ്ത്രീവിരുദ്ധവും കിരാതവുമായ സതി എന്ന ദുരാചാരത്തെ ശക്തിയുക്തം നേരിടുന്ന രാജാറാം മോഹൻ റോയിയുടെ സംവാദങ്ങൾ.  പരിഭാഷ – പി സുദർശനൻ

  ML / Malayalam / Indian History / രാജാറാം മോഹൻ റോയ് / Rajaram Mohan Roy

  കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

   

  75.00