മുഹമ്മദലി ജിന്ന: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Muhammadali Jinnah | List of Books by Muhammadali Jinnah

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Muhammadali Jinnah മുഹമ്മദലി ജിന്ന - ജീവിതം, പ്രഭാഷണം

  മുഹമ്മദലി ജിന്ന – ജീവിതം, പ്രഭാഷണം

  220.00
  Add to cart Buy now

  മുഹമ്മദലി ജിന്ന – ജീവിതം, പ്രഭാഷണം

  മുഹമ്മദലി ജിന്ന
  ജീവിതം, പ്രഭാഷണം

  ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ എക്കാലവും ഉച്ചരിക്കുന്ന പേരാണ് മുഹമ്മദലി ജിന്നയുടേത്. ആ മഹത് വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവും പ്രഭാഷണവും നിരന്തരമായ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനവും ബുദ്ധിപരമായ ഇടപഴകലും കൊണ്ട് ഏതാൾക്കൂട്ടത്തിലും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധേയനായിരുന്ന ജിന്നയുടെ ജീവിതത്തിലെ നാം അറിയാതെ പോയ ചരിത്രരേഖകൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വായിക്കാം.

  മൗലാനാ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന സിന്ദാബാദ് എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു. മൗലാനാ എന്ന വിളി അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ല. അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ മിസ്റ്റർ ജിന്ന എന്നോ മുഹമ്മാദലി ജിന്നയെന്നോ വിളിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ്, മതനേതാവല്ല, മൗലാനാ എന്നു വിളിക്കാൻ.

  തയ്യാറാക്കിയത് – ഡോ ശിവശങ്കരൻ

  Mohammad Ali Jinna 
  പേജ് 246 വില രൂ220

  220.00