എം എൻ കാരശ്ശേരി: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by M N Karassery | List of Books by M N Karassery

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Islaamika Rastriyam Vemarshekapadunnu ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രീയം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു - എം എൻ കാരശ്ശേരി

  ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രീയം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു – എം എൻ കാരശ്ശേരി

  150.00
  Add to cart Buy now

  ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രീയം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു – എം എൻ കാരശ്ശേരി

  ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രീയം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു

  എം എൻ കാരശ്ശേരി

  മതേതരജനാധിപത്യത്തെ മതരാഷ്ട്രവാദംകൊണ്ടു നേരിടുന്ന ശിഥിലശക്തികളെ സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. മതവും രഷ്ട്രീയവും ഒറ്റയ്ക്കും ഇഴചേർന്നുംകൊണ്ടു നിർമിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് മുഖത്തെ പ്രബന്ധങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും എതിർത്തുപോരുന്ന എം എൻ കാരശ്ശേരിയുടെ ഈ ലേഖനസമാഹാരം സമകാലികസംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. ജനാധിപത്യബോധമുള്ള ഒരു പൗരന്റെ ജാഗ്രത്തായ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും. പൗരബോധമുള്ള ഏതൊരു വായനക്കാരനും സ്വന്തമാക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം.

  M N Karashari
  വില രൂ 150

  150.00