ഡോ കെ എസ് ഭഗവാൻ : മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Dr K S Bhagavan in Malayalam (Translation)

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Savarna Hindu Mathathile Himsa സവർണ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഹിംസ

  സവർണ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഹിംസ – ഡോ കെ എസ് ഭഗവാൻ

  80.00
  Add to cart Buy now

  സവർണ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഹിംസ – ഡോ കെ എസ് ഭഗവാൻ

  സവർണ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഹിംസ

  ഡോ കെ എസ് ഭഗവാൻ

  ഈ കൃതി പുറത്തിറങ്ങിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ എഴുത്തുകാരനായ കെ എസ് ഭഗവാനെ വധിക്കുമെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

  നരേന്ദ്ര ദബോൽക്കർ, ഗോവിന്ദ് പൻസാരെ, കൽബുർഗി… തീവ്രഹിന്ദുത്വ വാദികൾ തലയ്ക്കു വില പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയായി കൊല ചെയ്തിരിക്കുന്നു…  ഇനി ആ തോക്കിന്റെ മുന നീളുന്നത് കെ എസ് ഭഗവാനിലേക്കായിരിക്കുമെന്ന മരണ വാറന്റ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.

  ഹിന്ദുമതതീവ്രവാദത്തിന് അടിത്തറപാകിയ ഹിംസാത്മകമായ ഹിന്ദുമതത്തെ ഇഴകീറി വിമർശിക്കുന്ന കൃതി.

  Dr K S Bhagavan / RSS / KS Bhagawan

  കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

  80.00