കെ എം ലെനിൻ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by K M Lenin | List of Books by K M Lenin

Showing all 2 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • AKG Enna Jana Nayakan എ കെ ജി എന്ന ജനനായകൻ

  എ കെ ജി എന്ന ജനനായകൻ – കെ എം ലെനിൻ

  150.00
  Add to cart Buy now

  എ കെ ജി എന്ന ജനനായകൻ – കെ എം ലെനിൻ

  എ കെ ജി
  എന്ന ജനനായകൻ

   

  കെ എം ലെനിൻ

  ജീവിതാന്ത്യം വരെയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മോചനത്തിനുവേണ്ടി ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടം നടത്തിയ നേതാവാണ് എ കെ ജി. അപൂർവമായ ആ ഉജ്വലവ്യക്തിത്വത്തെ ചരിത്രത്തന്റെയും കാലത്തിന്റെയും തീക്ഷ്ണ വികാരങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജീവചരിത്രപുസ്തകം.

  AKG / A K G / A K Goplalan

  പേജ് 148  വില രൂ150

  150.00
 • Bicycle Thieves - Vittorio De Sica ബൈസിക്കിൾ തീവ്‌സ്

  Bicycle Thieves – Vittorio De Sica ബൈസിക്കിൾ തീവ്‌സ് – വിറ്റോറിയോ ഡി സീക്ക

  85.00
  Add to cart Buy now

  Bicycle Thieves – Vittorio De Sica ബൈസിക്കിൾ തീവ്‌സ് – വിറ്റോറിയോ ഡി സീക്ക

  ബൈസിക്കിൾ തീവ്‌സ്
  വിറ്റോറിയോ ഡി സീക്ക

  വിവർത്തനം: കെ എം ലെനിൻ

  തെരുവിലെ ആൾക്കൂട്ടത്തിലൂടെ അനുസ്യൂതം ചലിക്കുന്ന ചാരുതയാണ് ബൈസിക്കിൾ തീവ്‌സ് എന്ന ലോകപ്രശ്സ്ഥമായ ചലചിത്രം. ബാലനായ മകന്റെ ദൃഢഹസ്തത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പിതാവെന്ന പ്രത്യാശയുടെ കഥയാണിത്. ആ കഥ ഒരു കാലത്തിന്റെയും വരുംകാലത്തിന്റെയും വിപ്ലവകാഹളത്തിന്റെ പരിണാമദൃശ്യമായി മാറി. മനുഷ്യദുരന്തങ്ങളുടെ അടിയൊഴുക്കുകളെ മറികടക്കുന്ന പ്രതീക്ഷകളുടെ കരുത്ത് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ബൈസിക്കിൾ തീവ്‌സിന്റെ ചലചിത്രരേഖയാണ് ഈ പുസ്തകം.

  അവതാരിക : വിജയകൃഷ്ണൻ

  പേജ് 98 വില രൂ85

  85.00