അരുന്ധതി റോയി: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Arundhati Roy | List of Books by Arundhati Roy

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Mrugarupam - Arunthathi Roy മൃഗരൂപം - അരുന്ധതി റോയ്

  മൃഗരൂപം – അരുന്ധതി റോയ്

  190.00
  Add to cart Buy now

  മൃഗരൂപം – അരുന്ധതി റോയ്

  മൃഗരൂപം

  അരുന്ധതി റോയ്

  കലയെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും വേറിട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ. നർമദാ ബച്ചാവോ ആന്ദോളൻ, പരിസ്ഥിതിനാശം, കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്ന ആദിവാസികൾ, കോളനിവൽക്കരണം, അമേരിക്ക എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാടുകളും വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തുറന്നുപറച്ചിലുകളും അടങ്ങുന്ന അരുന്ധതി റോയിയുടെ അഭിമുഖങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൃതി.

  ML / Malayalam / Arundhati Roy / Translation

  കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

  190.00