അഡോൾഫ് ഹിറ്റലർ: പുസ്തകങ്ങൾ

Books by Adolf Hitler | List of Books by Adolf Hitler

Showing the single result

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Ente Porattam - Adolf Hitler എന്റെ പോരാട്ടം - അഡോൾഫ് ഹിറ്റലർ

  എന്റെ പോരാട്ടം – അഡോൾഫ് ഹിറ്റലർ

  399.00
  Add to cart Buy now

  എന്റെ പോരാട്ടം – അഡോൾഫ് ഹിറ്റലർ

  എന്റെ പോരാട്ടം
  അഡോൾഫ് ഹിറ്റലർ

   

  മെയ്ൻ കാംഫിലെ ഓരോ വാക്കിനും 125 ജീവിതങ്ങൾ നഷ്ടമായി, ഓരോ പേജിനും 47,000 മരണങ്ങൾ, ഓരോ അധ്യായത്തിനും 1,200,000 മരണം
  നോർമൻ കസിൻസ്‌

  ഹിറ്റലർ എന്ന ഏകാധിപതി ഈ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വംശീയവാദികളിലും യുദ്ധവെറികളിലും മാറിവരുന്ന യുവതയിലും രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും മരണമില്ലാതെ ഈ ചരിത്ര പ്രതിനായകൻ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. തന്റെ രാഷ്ട്രീയതത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ചാലിച്ചെഴുതിയ അസാധാരണ ആത്മകഥയാണിത്. ഇത്തരമൊരു വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാറ്റിനും മീതെ ഹിറ്റലറുടെ ‘മെയൻ കാഫ്’ പ്രവചന സ്വഭാവമാർജിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അറിവന്റെയും ധാരണകളുടെയും അഗാധമായ ഒരു തലമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക ചരിത്രവിദ്യാർഥികൾ നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണിത്.

   

   

   

  ഇത് കേവലമൊരു ആത്മകഥയല്ല. ഫാസിസത്തിന്റെ ബൈബിൾ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കൃതിയാണിത്. സങ്കീർണമായ വർത്തമാന സാഹചര്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മെയ്ൻ കാഫ് നൽകുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്.

  Adolf Hitler

  പേജ് 338 വില രൂ399

  399.00