റഫറൻസ്‌

Showing 1–24 of 177 results

 • Bharanakoodavum Vidyabhyasavum Keralathinte Anubhavangal ഭരണകൂടവും വിദ്യാഭ്യാസവും കേരളത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ

  ഭരണകൂടവും വിദ്യാഭ്യാസവും കേരളത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ

  75.00
  Add to cart
 • Aithihyangalum Sahithyavimarshavum ഐതിഹ്യങ്ങളും സാഹിത്യവിമർശനവും

  ഐതിഹ്യങ്ങളും സാഹിത്യവിമർശനവും

  68.00
  Add to cart
 • Vakkinte Irulum Porulum വാക്കിന്റെ ഇരുളും പൊരുളും

  വാക്കിന്റെ ഇരുളും പൊരുളും

  160.00
  Add to cart
 • Grahana Ganitham ഗ്രഹണഗണിതം

  ഗ്രഹണഗണിതം

  200.00
  Add to cart
 • 3D,4D Printing Bhaviyile Sankethikavidhyakal 3D&4D പ്രിന്റിങ് ഭാവിയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ

  3D&4D പ്രിന്റിങ് ഭാവിയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ

  330.00
  Add to cart
 • Samoohashasthrathinte Adisthana Thathwangal സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ

  സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ

  400.00
  Add to cart
 • Vibhavasamaharanathinte Thanathushailikal വിഭവസമാഹരണത്തിന്റെ തനതുശൈലികൾ

  വിഭവസമാഹരണത്തിന്റെ തനതുശൈലികൾ

  110.00
  Add to cart
 • Pazhaya Kazhcha Puthiya Samskaram പഴയ കാഴ്‌ച പുതിയ സംസ്‌കാരം

  പഴയ കാഴ്‌ച പുതിയ സംസ്‌കാരം

  250.00
  Add to cart
 • Akhyanangalude Bhookhandangal ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ

  ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ

  460.00
  Add to cart
 • Vidyabhyasam വിദ്യാഭ്യാസം

  വിദ്യാഭ്യാസം

  250.00
  Add to cart
 • Biometrics ബയോമെട്രിക്‌സ്

  ബയോമെട്രിക്‌സ്

  50.00
  Add to cart
 • കൃഷിയുടെ നന്മപാഠങ്ങൾ

  160.00
  Add to cart
 • Sahithya Gaveshanam Sidhanthavum Prayogavum സാഹിത്യ ഗവേഷണം സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും

  സാഹിത്യ ഗവേഷണം സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും

  300.00
  Add to cart
 • Shasthra Padanathinte Rasangalum Rahasyangalum ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ രസങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും

  ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ രസങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും

  640.00
  Add to cart
 • Kalavastha Vyathiyanavum Vanangalum കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വനങ്ങളും

  കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വനങ്ങളും

  150.00
  Add to cart
 • Pokkalikrishi പൊക്കാളിക്കൃഷി

  പൊക്കാളിക്കൃഷി

  190.00
  Add to cart
 • Nighandukkalile Samoohikathayum Adhikaravum നിഘണ്ടുക്കളിലെ സാമൂഹികതയും അധികാരവും

  നിഘണ്ടുക്കളിലെ സാമൂഹികതയും അധികാരവും

  300.00
  Add to cart
 • Pravasam Anubhavavum Akhyanavum പ്രവാസം അനുഭവവും ആഖ്യാനവും

  പ്രവാസം അനുഭവവും ആഖ്യാനവും

  70.00
  Add to cart
 • Payamma Nattubhasha Nighandu പയമ്മ നാട്ടുഭാഷാ നിഘണ്ടു

  പയമ്മ നാട്ടുഭാഷാ നിഘണ്ടു

  175.00
  Add to cart
 • Arum Parayaththa Chila Maha Kadhakal ആരും പറയാത്ത ചില മഹാകഥകൾ

  ആരും പറയാത്ത ചില മഹാകഥകൾ

  150.00
  Add to cart
 • Transistor Muthal Google Vare ട്രാൻസിസ്റ്റർ മുതൽ ഗൂഗിൾ വരെ

  ട്രാൻസിസ്റ്റർ മുതൽ ഗൂഗിൾ വരെ

  125.00
  Add to cart
 • Sargathmaka Rachana സർഗാത്മക രചന

  സർഗാത്മക രചന

  150.00
  Add to cart
 • Sahithyam Bahuvachanam സാഹിത്യം ബഹുവചനം

  സാഹിത്യം ബഹുവചനം

  300.00
  Add to cart
 • Nobelsammanajethakkal Sahithyam നൊബേൽസമ്മാനജേതാക്കൾ സാഹിത്യം

  നൊബേൽസമ്മാനജേതാക്കൾ സാഹിത്യം

  230.00
  Add to cart