രാഷ്ട്രതന്ത്രം

Showing all 24 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • N E Balaram - Sampoorna Krithikal എൻ ഇ ബാലറാം സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  സമ്പൂർണ കൃതികൾ – എൻ ഇ ബാലറാം

  2,200.00
  Add to cart Buy now

  സമ്പൂർണ കൃതികൾ – എൻ ഇ ബാലറാം

  എൻ ഇ ബാലറാം
  സമ്പൂർണ കൃതികൾ

   

  സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും സമാരാധ്യനായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവുമായിരുന്ന എൻ ഇ ബലറാം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക ജീവിതത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ പ്രതിഭാധനനാണ്. കേരളത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്ന അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായ പാർലമെന്റേറിയനും ഭരണാധികാരിയും കൂടി ആയിരുന്നു. ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായിരുന്ന ബലറാം ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളും മാർക്‌സിസം, ലെനിനിസം ഈ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാരതത്തിന്റെ സമ്പന്നവും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ ചരിത്രത്തെയും സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തെയും സങ്കുചിത താല്പര്യത്തിൽ വർഗീയ കക്ഷികൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നിസ്തുലമായ പങ്കാണ് ബലറാം നിർവഹിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്‌കാരിക, ദാർശനിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബലറാമിന്റെ പാണ്ഡിത്യം വെളിപ്പെടുന്നവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ.

  വാല്യം ഒന്നിന് രൂ220 വീതം.

  ആകെ 10 വാല്യങ്ങൾ
  2600ൽപ്പരം പേജുകൾ

  Balram / Belram / Belaram / Bala Ram

  വില രൂ2200

  2,200.00
 • Jathi Nirmoolanam - Ambedkar

  ജാതിനിർമൂലനവും അനുബന്ധ രചനകളും – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

  799.00
  Add to cart Buy now

  ജാതിനിർമൂലനവും അനുബന്ധ രചനകളും – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

  ജാതിനിർമൂലനവും അനുബന്ധ രചനകളും

  ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

  കീഴാള, ദളിത് സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്‌ക്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ജീവിതത്തിന്മേൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെയാണ്  സമൂഹം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതെന്ന് അംബേദ്കർ ഇവിടെ തുറന്നു കാട്ടുന്നു. ഒരു ആധിപത്യമെന്ന നിലയിൽ ജാതിയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നത് സവർണാധിപത്യത്തിനെതിരായ പോരാട്ടമായും അധഃസ്ഥിത സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹികമാറ്റ പ്രക്രിയയിലെ പ്രധാന കടമയുമായാണ് അംബേദ്കർ ദർശിച്ചത്. അതിനാലാണ് ജാതിവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ‘ജാതിനിർമൂലനം’, ‘അസ്പൃശ്യർ ആരായിരുന്നു’ തുടങ്ങിയ അംബേദ്കർ രചനകളെ
  മറികടക്കാൻ അവയ്‌ക്കൊന്നും ഇപ്പോഴും കഴിയാത്തത്.

  അസ്പൃശ്യരായി ഹിന്ദുത്വം മാറ്റിനിർത്തിയ കീഴാള, ദളിത് ജനതയ്ക്ക് ആത്മാഭിമാനം നൽകിയ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റു രചനകളും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അംബേദ്കർ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഉരകല്ല് ചാതുർവർണ്യമാണ്. ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്തുനിർത്തപ്പെട്ടവർ അധഃസ്ഥിതരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ഹിന്ദുക്കളുമല്ല. ഹിന്ദു എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥവും പൊരുളും ചരിത്രപരമായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അംബേദ്കറുടെ ശക്തമായ ലേഖനങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥം. അംബേദ്ക്കർ രചനകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ രചകളുടെ സമ്പൂർണ സമാഹാരം

  ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ശിലയാണ് വർണാശ്രമ ധർമം എന്നും ആശ്രമ ധർമം എന്നുമുള്ള രണ്ടു പ്രമാണങ്ങളെ യുക്തിയുക്തം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രചനകളുടെ ഉജ്വല സമാഹാരമാണിത്‌. വർണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിയതവും ഏകാത്മകവും സംശയാതീതവും വിശ്വസനീയവുമായ വസ്തുതകൾ നിരത്താൻ സാധിക്കാത്ത ബ്രാഹ്മണവാദങ്ങളെയും സംഹിതകളെയും വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിമർശിക്കുകയാണ് ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ

  അയിത്തം സമൂഹത്തിലുറപ്പിച്ചത് ആരാണെന്നും അതിന്റെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലവും അംബേദ്കർ തന്റെ ഈ രചനകളിലൂടെ ഇഴകീറി പരിശോധിക്കുന്നു. ദളിത് മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംഘടിത ഊർജം പകരുകയും ഇന്നും അതിന്റെ ജ്വാല ഇവിടെയുള്ള കീഴാള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം പകരുകയും ചെയ്യുന്നു.

  Jathi Nirmulanam / Jathi Unmoolanam / Ambadkar

  പേജ് 578 വില രൂ799


   

  799.00
 • Ahimsayude Prahelika അഹിംസയുടെ പ്രഹേളിക - ബി ആർ അംബേദ്കർ

  അഹിംസയുടെ പ്രഹേളിക – ബി ആർ അംബേദ്കർ

  120.00
  Add to cart Buy now

  അഹിംസയുടെ പ്രഹേളിക – ബി ആർ അംബേദ്കർ

  അഹിംസയുടെ പ്രഹേളിക

   

  ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

   

  ഇതുവരെ കണ്ടുപോകുന്ന അംബേദകർ രചനകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഹിന്ദുത്വത്തിനും അതിന്റെ നട്ടെല്ലായി നില കൊള്ളുന്ന പുരാണങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള തുറന്നെഴുത്താണ് ഈ പുസ്തകം. ഹിന്ദുത്വ ധർമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി പുകഴ്ത്തുന്ന പുരാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി പുകഴ്ത്തുന്ന പുരാണങ്ങളുടെ പൊള്ളയായ സദാചരബോധത്തിലേക്കും യുക്തിശൂന്യതയിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് അഹിംസയുടെ പ്രഹേളിക.

  പരിഭാഷ – വി കെ നാരായണൻ

  B R Ambedkar / Ambadkar / Baba Sahib

  പേജ് 100 വില രൂ120

  120.00
 • Keralam - Adhikara Vikendrikaranathinte Kal Nuttandu കേരളം അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട്

  കേരളം അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് – ഡോ എ സുഹൃത്കുമാർ

  230.00
  Add to cart Buy now

  കേരളം അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് – ഡോ എ സുഹൃത്കുമാർ

  കേരളം അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട്

   

  എഡിറ്റർ – ഡോ എ സുഹൃത്കുമാർ

  2016 മുതൽ അധികാരമേറ്റ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നവകേരളത്തിന്റെ നിർമിതിക്കായി ജനകീയാസൂത്രണം എന്ന നിർണായക ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ടുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തുടക്കമിട്ടു. 13 ആം പദ്ധതിക്കാലത്ത് ഉല്പാദന-പശ്ചാത്തല വികസന-സേവന മേഖലയിൽ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ അനാദൃശവും അനിതര സാധാരണവുമായ അനുഭവം നാം ആവർ്ത്തിച്ചറിഞ്ഞു.

  ഏതു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നേതൃപദവിയോടെ കർമരംഗത്ത് നിലകൊള്ളാൻ നമ്മുടെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രാപ്തി നേടി. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ കൂടുതൽ പിൻതുണയുമായി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ 4 മിഷനുകൾ രൂപീകരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിൻതുണയേകുകയും ചെയ്തു. അനുഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടും പുതിയ അറിവുകൾ ആർജിച്ചും സ്വാംശീകരിച്ചും വേണം അടുത്ത ഘട്ടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ. മൂന്നു തലമുറകളിൽപ്പെട്ടവരുടെ നയരൂപീകരണ, നയനിർവഹണ, നയനിരീക്ഷണ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നവരുടെ നിഗമനങ്ങളുടെ, നിർദേശങ്ങളുടെ കൂടി അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ലേഖന സമാഹാരം. കാൽനൂറ്റാണ്ടിന്റെ കണ്ണാടിയിലെ ഈ പ്രതിഫലനങ്ങളെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത കോണിൽ കൂടി നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയും. അതിലൂടെ ഭാവിയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമായ വ്യത്യസ്ത പ്രശ്‌നങ്ങളെ മറികടക്കാൻ പരമാവധി ശേഷി കൈവരിക്കാം.

  കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ

  പേജ് 194 വില രൂ230

  230.00
 • Thaddesa Bharana Thiranjeduppu തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

  തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും – ഡോ എ സുഹൃത്കുമാർ

  230.00
  Add to cart Buy now

  തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും – ഡോ എ സുഹൃത്കുമാർ

  തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
  നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

   

  ഡോ എ സുഹൃത്കുമാർ

   

  തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും ഏറെക്കുറെ സമഗ്രവും എന്നാൽ ലളിതവുമായി ഈ പുസ്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സാധാരണ പൗരന്മാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കും ഏറെ ഗുണകരവും അനിവാര്യവുമാണ്. ആ നിലയിൽ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമ-ചട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഈ സമാഹരണ ദൗത്യം പൗരജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകമാത്രമല്ല, അവ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന അറിവ് നേടുന്നതിനും നീതിപൂർവകവും സ്വതന്ത്രവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കാനും തദ്ദേശ ഭരണ പ്രക്രിയ വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിധം നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കുന്നതിനും അവരെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും ഉപരിക്കമെന്നത് ഉറപ്പ്.

   

  പേജ് 194 വില രൂ230

  230.00
 • Yuvakkalaya Rashtreeya Pravarthakarodu - Bhagat Singh യുവാക്കളായ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരോട് - ഭഗത് സിംഗ്

  യുവാക്കളായ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരോട് – ഭഗത് സിംഗ്

  80.00
  Add to cart Buy now

  യുവാക്കളായ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരോട് – ഭഗത് സിംഗ്

  യുവാക്കളായ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരോട് ഭഗത് സിംഗ്

   

  ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കി, മാപ്പെഴുതി കൊടുത്ത പാരമ്പര്യമായിരുന്നു ഹിന്ദുത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അമരക്കാരനായ സവർക്കർ ചെയ്തതെങ്കിൽ, സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ വെല്ലുവിളിച്ച് അവസാനശ്വാസത്തിലും ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന് മുദ്രവാക്യം വിളിച്ച് ഭഗത് സിംഗിന് രക്തസാക്ഷിയാകേണ്ടിവന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്.

  ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ ഭഗത് സിംഗിന്റെ വിപ്ലവാത്മകമായ രാഷ്ട്രീയ ലേഖനങ്ങളുടെയും പ്രസംഗളുടെയും ശേഖരം.

  Bhagat Sing / Bhagath sing

  പേജ് 82 വില രൂ80

  80.00
 • Gandhi Indiakkumunpu ഗാന്ധി ഇന്ത്യക്കുമുമ്പ് - രാമചന്ദ്ര ഗുഹ

  ഗാന്ധി ഇന്ത്യക്കുമുമ്പ് – രാമചന്ദ്ര ഗുഹ

  899.00
  Add to cart Buy now

  ഗാന്ധി ഇന്ത്യക്കുമുമ്പ് – രാമചന്ദ്ര ഗുഹ

  ഗാന്ധി ഇന്ത്യക്കുമുമ്പ്

   

  രാമചന്ദ്ര ഗുഹ

  893-ല്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് കപ്പലേറുമ്പോള്‍ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് പരാജിതനായ ഒരു വക്കീലായിരുന്നു മോഹന്‍ദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി. തുടര്‍ന്നുള്ള രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ അദ്ദേഹത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധിയാക്കി മാറ്റി. ബ്രിട്ടിഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ മുട്ടുകുത്തിക്കാനുള്ള തന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെയും അടവുകളെയും അദ്ദേഹം മൂശയില്‍ വാര്‍ത്തെടുത്തത് അവിടെവച്ചാണ്. ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുള്ള പല വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഉള്‍ച്ചേര്‍ന്നുള്ള സത്യാന്വേഷണങ്ങള്‍, ആണ്‍-പെണ്‍ സൗഹൃദങ്ങള്‍, ഭര്‍ത്താവെന്ന നിലയ്ക്കും അച്ഛനെന്ന നിലയ്ക്കുമുള്ള പരാജയം, ബ്രിട്ടിഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരേ അപരിചിതമായ ദേശത്തുനിന്നുകൊണ്ടുള്ള ധീരമായ പോരാട്ടം എന്നിങ്ങനെ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിലെ അറിയപ്പെടാത്തതും അപ്രശസ്തവുമായ ഏടുകളിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയാണ് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ. നാലു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ ചരിത്രരേഖകളുടെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഈ കൃതി ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകളെ ആഴത്തില്‍ സ്വാധീനിക്കും.
  വിവര്‍ത്തനം: അനില്‍കുമാര്‍ അങ്കമാലി, കെ.വി. തെല്‍ഹത്ത്‌
  Ramachandra Guha / Ramachadra gooha / Gandhiji / Gandhi

  പേജ് 878 വില രൂ899

  899.00
 • Ganikayum Gandhiyum Italiyan Bhramananum ഗണികയും ഗാന്ധിയും ഇറ്റാലിയൻ ബ്രാഹ്മണനും

  ഗണികയും ഗാന്ധിയും ഇറ്റാലിയൻ ബ്രാഹ്മണനും – മനു എസ് പിള്ള

  399.00
  Add to cart Buy now

  ഗണികയും ഗാന്ധിയും ഇറ്റാലിയൻ ബ്രാഹ്മണനും – മനു എസ് പിള്ള

  ഗണികയും ഗാന്ധിയും ഇറ്റാലിയൻ ബ്രാഹ്മണനും

   

  മനു എസ് പിള്ള

  ഒരു പിടി ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വായനക്കാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും അവരില്‍ ചിലരെയെങ്കിലും ചരിത്രത്തിന്റെ നിഗൂഢതകളുടെ പിന്നാമ്പുറം തിരഞ്ഞുപോകാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തയാളാണ് മനു എസ് പിള്ളയുടെ പുസ്തകമാണ് ഗണികയും ഗാന്ധിയും ഇറ്റാലിയന്‍ ബ്രാഹ്മണനും. ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ കേള്‍ക്കാത്ത കഥകളെ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരികയാണ് മനു ഇതില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിയോളം വിപുലമായ രീതിയില്‍ അല്ലെങ്കിലും മറ്റു രണ്ടുപേര്‍ ചരിത്രത്തില്‍ അവരുടേതായ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂതകാലത്തില്‍ നിന്നും സ്വായത്തമാക്കേണ്ടത് വിവേകമാണ്,ക്രോധാവേശമല്ല എന്ന് ചിലര്‍ നമ്മളെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവുരയില്‍ ഗ്രന്ഥകാരന്‍ പറയുന്നുണ്ട്.ചരിത്രത്തില്‍ നിന്നും നാം പഠിക്കേണ്ടതെന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അതില്‍ പറഞ്ഞു വെയ്ക്കുന്നു.മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിലായാണ് പുസ്തകം തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് രാജിന് മുന്‍പുള്ള ആദ്യഭാഗവും, ബ്രിട്ടീഷ് രാജിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാം ഭാഗവും പുസ്തകത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്നു.അവസാന ഭാഗം ഒരദ്ധ്യായം മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറു വിവരണമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അനവധി കൗതുകരമായ കഥകള്‍, മുഴുവന്‍ മായാതെയും വീണ്ടും എഴുതിച്ചേര്‍ത്തും കിടക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തു പലകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ചരിത്രം എന്ന് മനു തുടങ്ങി വെയ്ക്കുന്നു.
  Manu S Pillai / Manu S pilla

  പേജ് 384 വില രൂ399

  399.00
 • Manusmrithi മനുസ്മൃതി - മലയാളം

  മനുസ്മൃതി – മലയാളം

  490.00
  Add to cart Buy now

  മനുസ്മൃതി – മലയാളം

  മനുസ്മൃതി

  മലയാളം

  സംസ്‌കൃത മൂലവും മലയാള രൂപവും  ചേർന്നത്

   

  ഹിന്ദുമത അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ആയിരം തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നുണയുണ്ട് – ഹിന്ദുമതത്തിലെ വർണവ്യവസ്ഥ തൊലിയുടെ നിറത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല, അത് കർമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എന്ന്. മനുസ്മൃതി എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കാണുമ്പോൾ പൊളിഞ്ഞുവീഴുന്നതാണ് എന്തുപറഞ്ഞും ന്യായീകരണം നടത്തുന്നവരുടെ ഈ വാദം.
  ‘പ്രതിലോമജാതി’ എന്ന അധ്യായത്തിൽ മനുസ്മൃതി പറയുന്നു – ക്ഷത്രിയന് ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രൻ ജാതിയിൽ സൂത്രനായി വരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്ക് അനന്തരസ്ത്രീകളിലും ഏതാന്തരങ്ങളിലും ജനിക്കുന്ന പുത്രന്മാർ മാതാവിന്റെ ജാതിക്കുറവിനാൽ അനന്തരജർ ആണ്. ക്ഷത്രിയന് ബ്രാഹ്മണനിലുണ്ടാകുന്ന സൂതനും പ്രതിലോമജാതരും നികൃഷ്ടരാണ്. ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയിൽ ശൂദ്രൻ അപകൃഷ്ടനായ ചണ്ഡാലനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

  മനുസ്മൃതി തീർത്തും പറയുന്നത് കാണുക – രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ സങ്കരജാതിയിൽ ജനിച്ചവനായാലും അവരവരുടെ വൃത്തികൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ്.

  ഇനി ബ്രാഹ്മണൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് മനുസ്മൃതി പറയുന്നത് കാണാം – ‘കാലമാനം’ എന്ന അധ്യായത്തിൽ – ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉത്തമ ഭാഗമായ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതുകൊണ്ടും ക്ഷത്രിയാദികളെക്കാൾ മുന്നേ ജനിച്ചതുകൊണ്ടും ഈ ലോകത്തിനു മുഴുവൻ ധർമാനുശാസനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും വർണങ്ങളിൽ വെച്ച് ബ്രാഹ്മണനാണ് ഉത്തമൻ.

  ബ്രാഹ്മണജന്മം തന്നെ ധർമത്തിന്റെ ശ്വാശ്വതമായ അവതാരമാണ്. ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാ ജീവികളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഏതാണ്ട് അവസാനഭാഗമായുള്ള ‘സാക്ഷി ധർമം’ എന്ന അധ്യാത്തിൽ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ബ്രാഹ്മണനാണ് ഉത്തമൻ, ആകാശത്തിലെ തേജസ്സുകളിൽ വെച്ച് ആദിത്യനാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നാണ് സ്മൃതികാരൻ പറയുന്നത്.
  തുടർന്നുള്ള എല്ലാ അധ്യയങ്ങളിലും ഇതു തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. മനുസ്മൃതിയുടെ ഏതാണ്ട് 20 ശതമാനം വരുന്ന ഭാഗത്ത് പച്ചയായ ബ്രാഹ്മണസ്തുതി മാത്രമെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്.

  നിരീശ്വരവാദികളെയും സ്മൃതികാരൻ വെറുതെ വിടുന്നില്ല, കേട്ടോ – നാസ്തികത്വം, വേദനിന്ദ, അഭിമാനം, ക്രോധം ക്രൂരത എന്നിവ വർജിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് (സാമാന്യവിധി എ്ന്ന അധ്യായം) അതേ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു രസാവഹമായ കാര്യമുണ്ട് – കോപാത്താൽ ബ്രാഹ്മണനെ തൃണം കൊണ്ടുപോലും അടിക്കരുത്. അടിച്ചാൽ 21 ജന്മം പാപയോനികളിൽ ജനിക്കുമത്രേ.

  എത്രവെളുപ്പിച്ചാലും വെളുക്കാത്ത വെറുപ്പിന്റെയും വർണവെറിയുടെയും ആശയങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞതാണ് മനുസ്മൃതിയെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്.

  പലവായനക്കാരും മനുസ്മൃതിയുടെ മലയാള പരിഭാഷ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് വീണ്ടും ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

  മനുസ്മൃതി – മൂലകൃതി മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്.

  Manusmruthi / Manusmruti / Manusmriti

  പേജ് 568 വില രൂ490

  490.00
 • 21-Am Nuttandilekku 21 Padangal 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് 21 പാഠങ്ങൾ

  21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് 21 പാഠങ്ങൾ – യുവാൽ നോവ ഹരാരി

  450.00
  Add to cart Buy now

  21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് 21 പാഠങ്ങൾ – യുവാൽ നോവ ഹരാരി

  21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് 21 പാഠങ്ങൾ

   

  യുവാൻ നോവാ ഹരാരി

  മഹാമാരികളും യുദ്ധങ്ങളും കാലാവസ്ഥവ്യതിയാനങ്ങളും ഭീകരാക്രമണങ്ങളും നമ്മെ കീഴ്‌പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ എന്തായിരിക്കും മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാവി? നാം നിർമിച്ച ഈ ലോകത്തെ പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കു സാധിച്ചിചട്ടുണ്ടോ?
  വർത്തമാന കാലം നേരിടുന്ന മുഖ്യപ്രതിസന്ധികളിലൂടെ രോമാഞ്ചഭരിതമായ ഒരു യാത്രയ്ക്കായി വായനക്കാരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് യുവാൽ നോവാ ഹരാരി.

  കോവിഡ് 19 മാനവരാശിയെ ഭീതിയുടെയും ആശങ്കയുടെയും മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന ഈ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളും കൂടിയാണ് ഈ മഹത്തായ രചന.

  ബിഗ് ഡേറ്റയും അൽഗോരിതങ്ങളും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്ങനെ? വ്യാജവാർത്തകളുടെ കുത്തൊഴുക്കും ദിനംപ്രതി മാറുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ പരിണമിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്ങനെ? മഹാമാരികളും ഭീകരവാദവും മനുഷ്യരാശിയെ ഇല്ലാതാക്കുമോ? സംഭ്രമങ്ങളുടെ ഇക്കാലത്ത് മനുഷ്യഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ കൃതി.
  Yuval Noah Harari / Yuwal Noha Harari
  പേജ് 426 വില രൂ450
  450.00
 • Hindu, Hinduism, Hinduthwam ഹിന്ദു ഹിന്ദുയിസം ഹിന്ദുത്വം

  ഹിന്ദു ഹിന്ദുയിസം ഹിന്ദുത്വം – സതീശ് സൂര്യൻ

  200.00
  Add to cart Buy now

  ഹിന്ദു ഹിന്ദുയിസം ഹിന്ദുത്വം – സതീശ് സൂര്യൻ

  ഹിന്ദു ഹിന്ദുയിസം ഹിന്ദുത്വം

   

  സതീശ് സൂര്യൻ

  ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയം പ്രബലമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമുഹൂർത്തത്തിൽ അന്ത്യന്തം പ്രസക്തമായ പുസ്തകം. വിസ്മൃതിയിലായ ചരിത്രത്തിന്റെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ ഓർമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ പരിസരങ്ങളിൽ വന്നു ചേരാവുന്ന വരുംകാലങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ദുരന്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയം ഫാസിസമാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹിന്ദുയിസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഹിന്ദുത്വം ഏതു വിധേനയാണ് സയണിസം, നാസിസം, ഫാസിസം എന്നിവയുമായി കണ്ണിചേരുന്നത്, ഗോൾവൽക്കറും സവർക്കറും കൊണ്ടുവന്ന ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെന്ത് തുടങ്ങിയ ആഴമേറിയ ചരിത്രവായനയാണ് ഈ പുസ്തകം.

  Brahmanical / Golwalkar / Savarkar / Hinutwa

  പേജ് 162 വില രൂ200

  200.00
 • Manusmrithiyum Brahmana Mathavum മനുസ്മൃതിയും ബ്രാഹ്മണമതവും

  മനുസ്മൃതിയും ബ്രാഹ്മണമതവും – എം ടി ഋഷികുമാർ

  240.00
  Add to cart Buy now

  മനുസ്മൃതിയും ബ്രാഹ്മണമതവും – എം ടി ഋഷികുമാർ

  മനുസ്മൃതിയും ബ്രാഹ്മണമതവും

   

  ഒരു വിമർശന പഠനം

   

  എം ടി ഋഷികുമാർ

  ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദം യഥാർഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ രാഷ്ട്ര വാദം തന്നെയാണ്.

  “ദൈവാധീനം ജഗത് സർവം
  മന്ത്രാധീനം ത ദൈവതം
  തന്മന്ത്രം ബ്രാഹ്മണാധീനം
  ബ്രാഹ്മണോ മമ ദൈവതം”

  (ലോകം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് അധീനമാണ്. ദൈവം മന്ത്രത്തിന് അധീനമാണ്. മന്ത്രമാകട്ടെ ബ്രാഹ്മണന് അധീനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയാകുന്നു എന്റെ ദൈവം.)

  പ്രാചീന ബ്രാഹ്മണമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തമായ ഇതുതന്നെയാണ് ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കം. കഴിഞ്ഞ മൂവായിരത്തോളം വർഷങ്ങളായി ബ്രാഹ്മണനും അവന്റെ കൂട്ടാളികളും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു വന്നിരുന്നത്. മനുഷ്യരഹിതവും ബീഭസ്തവുമായ ഈ സുപ്രധാന ചരിത്രം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദികൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും സമർഥമായി മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൂണൂൽ ധരിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ശൂദ്രനായ സവർണനോടും മറ്റു അയിത്ത ജാതിക്കാരോടുമെല്ലാം ബ്രാഹ്മണൻ എപ്രകാരമാണ് പെരുമാറിയിരുന്നതെന്നറിയുമ്പോഴേ ആട്ടൻ തോലണിഞ്ഞ ചെന്നായ്ക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കൂ.
  ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദികളുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ചരിത്രം പഠിക്കുക തന്നെവേണം. ബ്രാഹ്മണന്റെ വിശുദ്ധ നിയമ സംഹിതയായ മനുസ്മൃതിയെ ചരിത്രപരമായി വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭീകരമുഖം അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് പ്രശസ്ത യുക്തിവാദിയായ ഗ്രന്ഥകാരൻ.

  Rishikumar / Rushikumar

  പേജ 212 വില രൂ240

  240.00
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന - മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

  1,200.00
  Add to cart Buy now

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

  Indian Bharanaghatana
  മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

  2019-ലെ 104-ാം ഭേദഗതി വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മൂലഗ്രന്ഥം

  A textbook amended up to the Constitution (104th Amendment) Act 2019

  BARE ACT : included in this text has amendments up to 2019

  Indian Bharanaghadana in Malayalam with English Text

  പ്രത്യേകതകൾ

  ലോകത്തിലെ ലിഖിതമായ ഭരണഘടനകളിൽ ഏറ്റവും ദീർഘമായത്.
  25 ഭാഗങ്ങൾ, 452 അനുഛേദങ്ങൾ , 12 പട്ടികകൾ.
  ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര ജനാധിപത്യ രാഷ്‌ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
  ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പ്‌ നൽകുന്നു.
  ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രതിനിധിസഭയുടെ ഭരണം രൂപവത്കരിച്ചു. ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണസഭയിലാണ്‌ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌.
  പരമാധികാരമുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു.
  ഇന്ത്യയെ ഒരു മതേതര രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
  പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക്‌ (18 വയസ്സ്‌ തികഞ്ഞവർക്ക്‌) സമ്മതിദാനാവകാശം ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുന്നു.
  ഒരു സ്വതന്ത്രനീതിന്യായ വ്യവസ്‌തിഥി നിർമ്മിച്ചു.


  Indian Bharanagadana / Bharanaghatana

  പേജ് 962 വില രൂ1200

  1,200.00
 • Paurathva Actum Chattangalum പൗരത്വ ആക്റ്റുംചട്ടങ്ങളും

  പൗരത്വ ആക്റ്റുംചട്ടങ്ങളും – അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ

  180.00
  Add to cart Buy now

  പൗരത്വ ആക്റ്റുംചട്ടങ്ങളും – അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ

  പൗരത്വ ആക്റ്റുംചട്ടങ്ങളും

   

  അഡ്വ പി  സഞ്ജയൻ

  പൗരത്വ (പൗരന്മാരുടെ രജിസ്‌ട്രേഷനും ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണവും) ചട്ടങ്ങൾ

  2019-ലെ പൗരത്വ (ഭേതഗതി) നിയമം ഉൾപ്പെടെ

   

  ജന്മനാലുള്ള പൗരത്വം
  പിൻതുടർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള പൗരത്വം
  രജിസ്‌ട്രേഷൻ മുഖേനയുള്ള പൗരത്വം
  പൗരത്വദാനം മുഖേനയുള്ള പൗരത്വം
  അസാം കരാറിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പൗരത്വം
  വിദേശ പൗരത്വം
  കോമൺവെൽത്ത് പൗരത്വം
  പൗരത്വം അവസാനിപ്പിക്കൽ
  സംശയമുള്ള സംഗതികളിലെ പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് …

  തുടങ്ങിയ ഈ നിയമത്തിലെ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി.

  CAA / C. A. A.  / Paurathwa Act

  പേജ്202 വില രൂ180

  180.00
 • Mooladhanam - Carl Marx മൂലധനം - കാൾ കാർക്‌സ്

  മൂലധനം – കാറൽ മാർക്‌സ്‌

  2,880.00
  Add to cart Buy now

  മൂലധനം – കാറൽ മാർക്‌സ്‌

  മൂലധനം
  കാൾ മാർക്‌സ്‌

  (വാല്യങ്ങൾ 1, 2, 3 ഒരുമിച്ച്‌)

  കമ്യൂണിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ സാമ്പത്തിക തത്ത്വങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് മൂലധനം (ദസ് ക്യാപ്പിറ്റൽ). കാൾ മാക്സ്, ഫ്രെഡറിക് ഏംഗൽസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്. സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയത്തെ വളരെ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്. കാൾ മാക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ രചന പ്രധാനമായും നിർവഹിച്ചത്. ഏംഗൽസ് ഇതിനാവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ നടത്തി.

  മുതലാളിത്തത്തിനോടുള്ള ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. 1867-ൽ ആണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ വാല്യം പുറത്തിറക്കിയത്.

   

  കാൾ മാക്സിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ലാഭം എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി കൂലി കൊടുക്കാത്ത തൊഴിലിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നത് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിയുടെ അടിസ്ഥാനരീതിയാണെന്നും കാൾമാക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതുവരെ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നതുപോലെ, ഒരു സാധനം അതിന്റെ യഥാർഥവിലയേക്കാൾ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിറ്റല്ല ലാഭം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും, ഒരു സാധനം അതിന്റെ യഥാർഥ വിലയ്ക്ക് വിറ്റ്, അത് ഉൽപാദിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ തൊഴിലിന്റെ കൂലി കുറച്ച് നൽകിയാണ് ലാഭം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യം.

  ഇത് വിശദീകരിക്കുവാനായി മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ ചലനതത്വം കാൾമാക്സ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. മൂലധനത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ, കൂലിവേലയുടെ വളർച്ച, തൊഴിലിടങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം, വിപണിയിലെ മത്സരങ്ങൾ, ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം, ലാഭശതമാനം കുറയാനുള്ള പ്രവണത എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ചചെയ്യുന്നു.

  Muladhanam  / Karal Marx / Karl Marx / Karl Marcks

  2,880.00
 • Vedangalude Nadu വേദങ്ങളുടെ നാട് - ഇ എം എസ്

  വേദങ്ങളുടെ നാട് – ഇ എം എസ്

  60.00
  Add to cart Buy now

  വേദങ്ങളുടെ നാട് – ഇ എം എസ്

  വേദങ്ങളുടെ നാട്

   

  ഇ എം എസ്

   

  ഇന്ത്യാ ചരിത്രം ലളിതമായി സംഗ്രഹിക്കുന്ന കൃതി

  EMS / E M S / Namboothiripad / Namboothirippad 

  60.00
 • Alayadikkunna Vakku അലയടിക്കുന്ന വാക്ക് - സുനിൽ പി ഇളയിടം

  അലയടിക്കുന്ന വാക്ക് – സുനിൽ പി ഇളയിടം

  320.00
  Add to cart Buy now

  അലയടിക്കുന്ന വാക്ക് – സുനിൽ പി ഇളയിടം

  അലയടിക്കുന്ന വാക്ക്

   

  സുനിൽ പി ഇളയിടം

   

  രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം മുമ്പ് പിറന്ന ഒരു ദർശനം ഇന്നും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്വാധീനം ചെലത്തുകയും മറ്റു ദർശനങ്ങളുമായി സമവദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വികാസം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മാർക്‌സിസ്റ് ദർശനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും പ്രാമാണ്യവും വിശദീകരിക്കുകയാണ് സുനിൽ പി ഇളയിടം ഈ കൃതിയിലൂടെ മുതലാളിത്തത്തിനും മൂലധനിവേശത്തിനും എതിരെ വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സമരസംഘാടനങ്ങളും ദൈനംദിന രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങളും.

  Ilayidom / Sunil P Elayidom / Elayidam 

  പേജ്318 വില രൂ320

  320.00
 • Mathathepatti Lenin മതത്തെപ്പറ്റി ലെനിൻ

  മതത്തെപ്പറ്റി ലെനിൻ

  140.00
  Add to cart Buy now

  മതത്തെപ്പറ്റി ലെനിൻ

  മതത്തെപ്പറ്റി
  ലെനിൻ

   

  ലെനിൻ എഴുതി – ‘സോഷ്യലിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതം ഒരു സ്വകാര്യ സംഗതി അല്ല. തൊഴിലാളി വർഗ വിമോചനത്തിനായി പോരാടുന്ന വർഗ ബോധമുള്ള മുന്നണിപ്പടയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടി. ഇത്തരം ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് വർഗബോധമില്ലായ്മയോടോ, മതവിശ്വാസത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ദുരൂഹതകളോടോ വിയോജിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.

  കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് മതിയായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതെ നിത്യദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം സ്വർഗത്തിൽ സുഖഭോഗങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതേ സമയം മറ്റുള്ളവരുടെ അധ്വാനഫലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ചൂഷകർക്ക് ഭൂമിയിൽ സാധുപരിപാലനം നടത്തുന്നു വെന്ന കാരണത്താൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ടിക്കറ്റ് മതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ചൂഷകവർഗത്തിന്റെ നിലനിൽപിനെ മൊത്തമായി ന്യായീരിക്കുകയാണ് മതം. ആത്മീയമായ ഒരുതരം ലഹരിയാണ് മതം. ഈ ലഹരിയിൽ മൂലധനത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നവർ സ്വന്തം മാനുഷിക ഭാവങ്ങളെ അതിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുന്നു. ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകളോടെയാണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും മതലഹരി മുക്കിക്കളയുന്നു.

  ബിഷപ്പ് മെട്രോഫൈൻസ് സ്വന്തം അർഥശൂന്യമായ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പൂച്ചയെ ചാക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു. സദാചാരികളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ജന പ്രതിനിധിസഭയിലെ (ഡ്യൂമ) ചില പുരോഹിതരെ ഇടതുപക്ഷക്കാർ പിൻതിരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. ‘പള്ളി’ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ‘സദാചാരം’ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ കുപ്പിയിലിറക്കാൻ സ്വാഭാവികമായും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം തന്നെ.

   

  ലെനിന്റെ ഗൗരവ നിരീക്ഷണങ്ങ്ൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിനു കൂടി പ്രസക്തിയേറിയതാണെന്ന് അടിവരയിട്ടുകാട്ടുന്ന പുസ്തകം.

  പേജ് 113  വില രൂ140

  140.00
 • N E Balaram - Sampoorna Krithikal എൻ ഇ ബാലറാം സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  എൻ ഇ ബാലറാം സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  2,200.00
  Add to cart Buy now

  എൻ ഇ ബാലറാം സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  എൻ ഇ ബാലറാം
  സമ്പൂർണ കൃതികൾ

   

  സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും സമാരാധ്യനായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവുമായിരുന്ന എൻ ഇ ബലറാം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക ജീവിതത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ പ്രതിഭാധനനാണ്. കേരളത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്ന അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായ പാർലമെന്റേറിയനും ഭരണാധികാരിയും കൂടി ആയിരുന്നു. ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായിരുന്ന ബലറാം ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളും മാർക്‌സിസം, ലെനിനിസം ഈ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാരതത്തിന്റെ സമ്പന്നവും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ ചരിത്രത്തെയും സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തെയും സങ്കുചിത താല്പര്യത്തിൽ വർഗീയ കക്ഷികൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നിസ്തുലമായ പങ്കാണ് ബലറാം നിർവഹിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്‌കാരിക, ദാർശനിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബലറാമിന്റെ പാണ്ഡിത്യം വെളിപ്പെടുന്നവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ.

  വാല്യം ഒന്നിന് രൂ220 വീതം.

  ആകെ 10 വാല്യങ്ങൾ
  2600ൽപ്പരം പേജുകൾ

  Balram / Belram / Belaram / Bala Ram

  വില രൂ2200

  2,200.00
 • Indian Bharanaghatana - Oru Avalokanam ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന - ഒരു അവലോകനം - ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – ഒരു അവലോകനം – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ

  120.00
  Add to cart Buy now

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – ഒരു അവലോകനം – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – ഒരു അവലോകനം

   

   

  ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ

   

  ഡോ അംബേദ്കർ, കരടു ഭരണഘടനാ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനെന്ന നിലയിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് അംസംബ്ലിയിൽ ചെയ്ത ചരിത്രപ്രധാനങ്ങളായ മൂന്നു പ്രസംഗങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം. ഓരോ പ്രസംഗത്തിലും അംബേദ്കറുടെ മഹത്തായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തിളക്കമാർന്ന ഓരോ വശങ്ങൾ സവിശേഷമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. അംബദ്കറുടെ പ്രഢഗംഭീരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിവർത്തനം ചെയ്ത ഒരമൂല്യ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമാണിത്.

  പരിഭാഷ – കെ എൻ കുട്ടൻ

  Ambedkar / BR / Baba Saheb

  പേജ് 100 വില രൂ120

  120.00
 • EMS - Therenjedutha Niyamasabha Prasangangal തെരഞ്ഞെടുത്ത നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ - ഇ എം എസ്

  തെരഞ്ഞെടുത്ത നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ – ഇ എം എസ്

  290.00
  Add to cart Buy now

  തെരഞ്ഞെടുത്ത നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ – ഇ എം എസ്

  തെരഞ്ഞെടുത്ത നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ
  ഇ എം എസ്

  ഇഎംഎസ്സിന്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ ആദ്യമായി പുസ്തകരൂപത്തിൽ. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ പാർലമെന്ററി പ്രവർത്തനത്തിന് കേരള ചരിത്രം നൽകുന്ന തിളക്കമാർന്ന മാതൃക.

  EMS / E M S / Namboothirippad
  പേജ് 450 വില രൂ290

  290.00
 • Bhoothavum Varthamanavum ഭൂതവും വർത്തമാനവും

  ഭൂതവും വർത്തമാനവും – റോമില ഥാപ്പർ, രൺബീർ ചക്രവർത്തി

  80.00
  Add to cart Buy now

  ഭൂതവും വർത്തമാനവും – റോമില ഥാപ്പർ, രൺബീർ ചക്രവർത്തി

  ഭൂതവും വർത്തമാനവും

   

  റോമില ഥാപ്പർ , രൺബീർ ചക്രവർത്തി

  ഇന്ത്യകണ്ട മികച്ച ചരിത്ര പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളായ റോമില ഥാപ്പറുമായി രൺബീർ ചക്രവർത്തി നടത്തിയ ദീർഘ അഭിമുഖം. മതം, മതേതരത്വം, ഹിന്ദുത്വം, പൗരാണികത എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ആലോചനകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാം.

  പരിഭാഷ – നാരായണൻ ചെമ്മലശ്ശേരി

  Romila Thapper / Romila Thappar

  പേജ് 84 വില രൂ80

  80.00
 • Communist Manifesto കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ

  കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ – മാർക്‌സ് , എംഗൽസ്

  90.00
  Add to cart Buy now

  കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ – മാർക്‌സ് , എംഗൽസ്

  കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ

   

  മാർക്‌സ് , എംഗൽസ്

  നൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് 1848ൽ മാർക്‌സും എംഗൽസും ചേർന്ന് രചിച്ച കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിക്രമത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു മഹത് ഗ്രന്ഥമാണ്. ‘സർവരാജ്യത്തൊഴിലാളികളേ, ഏകോപിക്കുവിൻ ‘ എന്ന ഉജ്വലമായ ആഹ്വാനം നൽകിക്കൊണ്ട് വിപ്ലവകരമായ സാമൂഹ്യമാറ്റത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ പോരാട്ടത്തിന് ലക്ഷ്യബോധവും ശക്തിയും പകർന്നു കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ.

  ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെട്ട പുസ്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ. ഇത് എല്ലാ ഭാഷകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദാർശനികവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ അടിത്തറ പാകിയ ലോകപ്രശസ്തമായ ഈ കൃതിയുടെ പുതിയ മലയാളം പതിപ്പ്.

  Communist Manifesto – Marx, Angels

  പേജ് 114 വില രൂ90

  90.00
 • Indian Bharanaghatana - Dr M V Pylee ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – ഡോ എം വി പൈലി

  325.00
  Add to cart Buy now

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – ഡോ എം വി പൈലി

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

   

  ഡോ എം വി പൈലി

  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണനിർവഹണ സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന രേഖമാത്രമല്ല. ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ആദർശാഭിലാഷങ്ങളുടെയും ഭാവിഭാഗധേയങ്ങളുടെയും മൂർത്തിമദ് രൂപമായ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണല്ലോ. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് നാമറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ എല്ലാകാര്യങ്ങളും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പരിഷ്‌ക്കരിച്ച പുതിയ പതിപ്പ്.

  വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനും ഭരണഘടനാ നിയമവിദഗ്ദനും കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ മുൻ വൈസ്ചാൻസലറുമായ ഡോ എം വി പൈലിയാണ ഗ്രന്ഥകാരൻ.

  M. V. Pylee was an Indian scholar, educationist and management guru, considered by many as the father of management education in Kerala and an authority on Constitutional Law. He was awarded Padmabhushan in 2006 by Government of India for his contributions to the fields of education and management. – Wikipedia.

  Bharanaghadana / Dr M V Pailee / Paile Pilee

  പേജ് 602 വില രൂ325

  325.00