നിയമം

Showing 1–24 of 52 results

 • Bharanakoodavum Vidhyabhyasavum Keralathinte Anubhavangal

  75.00
  Add to cart
 • Ariyendum Deshiya Niyamangal

  290.00
  Add to cart
 • Madhyasthatha

  190.00
  Add to cart
 • Indiayile Shikshaniyama Sanhithayum Bhedhagathikalum

  210.00
  Add to cart
 • Keralam Nadanna Vazhikal

  590.00
  Add to cart
 • Thozhil Niyama Bhedagathi

  100.00
  Add to cart
 • Kakkiyum Vargeeya Kalapangalum Indiayil

  180.00
  Add to cart
 • Sakshyapathrangal

  160.00
  Add to cart
 • Kerala Treasury Code

  270.00
  Add to cart
 • Introduction to Indian Government Audit and Accounts

  150.00
  Add to cart
 • Goonda Act

  100.00
  Add to cart
 • Cyber Niyamam – Cyber Law

  150.00
  Add to cart
 • Keralathile Sarkkar Jeevanakkarude Sevanavyavasthakal ( KSR )

  295.00
  Add to cart
 • Kodathiyilekko? Nilkku.

  130.00
  Add to cart
 • Balaneethi

  150.00
  Add to cart
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന – മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

  1,200.00
  Add to cart
 • The Juvenile Justice Care And Protection Of Children Act2015

  150.00
  Add to cart
 • The Kerala Conservation Of Paddyland And Wetland Act& Rules

  250.00
  Add to cart
 • The Prevention Of Corruption Act,1988

  140.00
  Add to cart
 • Kerala Police Act

  250.00
  Add to cart
 • The Protection Of Human Rights Act, Rules& Kerala Regulations

  230.00
  Add to cart
 • Arrest

  80.00
  Add to cart
 • The Right To Information Act & Rules

  250.00
  Add to cart
 • The Maintenance And Welfare Of Parents And Senior Citizens Act & RULES

  150.00
  Add to cart