ചരിത്രം

Showing 1–24 of 262 results

Show Grid/List of >5/50/All>>
 • Keralam 20am Noottandinte Arambhathil - P Bhaskaranunni

  കേരളം 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ – പി ഭാസ്‌കരനുണ്ണി

  699.00
  Add to cart Buy now

  കേരളം 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ – പി ഭാസ്‌കരനുണ്ണി

  കേരളം 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ
  പി ഭാസ്‌കരനുണ്ണി

  ‘പത്തൊമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം’ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവിൽനിന്ന് ഉണ്ടായ മറ്റൊരു ഗവേഷണഫലമാണ് ഈ പുസ്തകം, ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ അന്വേഷണമാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും അതിനായുസ്സുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ സുഘടിതമായി രചന പൂർത്തീകരിക്കാനായില്ല. എങ്കിലും, ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ
  മലീമസതയെയും ക്രൗര്യത്തെയും അതിപ്രാകൃത മാനസികവ്യവഹാരങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന
  ശ്രേഷ്ഠമായൊരു കൃതിയാണിത്. ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരവധി രേഖകളും ഈ കൃതിയിൽ ലഭ്യമാണ്.

  പേജ് 860 വില രൂ699

  699.00
 • Kovoorinte Sampoorna Krithikal കോവൂരിന്റെ സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  സമ്പൂർണ കൃതികൾ – എബ്രഹാം ടി. കോവൂർ

  795.00
  Add to cart Buy now

  സമ്പൂർണ കൃതികൾ – എബ്രഹാം ടി. കോവൂർ

  കോവൂരിന്റെ സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  കോവൂരിന്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തികളും. അദ്ദേഹം ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിച്ച, ദക്ഷിണ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെമ്പാടും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ മഹാനായ നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു.

  ഇടമറുകിന്റെ വിവർത്തനം

  Kovoor / Kovur / Abraham T Kovur / Joseph Idamaruku / Edamaruku

  795.00
 • N E Balaram - Sampoorna Krithikal എൻ ഇ ബാലറാം സമ്പൂർണ കൃതികൾ

  സമ്പൂർണ കൃതികൾ – എൻ ഇ ബാലറാം

  2,200.00
  Add to cart Buy now

  സമ്പൂർണ കൃതികൾ – എൻ ഇ ബാലറാം

  എൻ ഇ ബാലറാം
  സമ്പൂർണ കൃതികൾ

   

  സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും സമാരാധ്യനായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവുമായിരുന്ന എൻ ഇ ബലറാം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക ജീവിതത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ പ്രതിഭാധനനാണ്. കേരളത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്ന അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായ പാർലമെന്റേറിയനും ഭരണാധികാരിയും കൂടി ആയിരുന്നു. ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായിരുന്ന ബലറാം ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളും മാർക്‌സിസം, ലെനിനിസം ഈ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാരതത്തിന്റെ സമ്പന്നവും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ ചരിത്രത്തെയും സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തെയും സങ്കുചിത താല്പര്യത്തിൽ വർഗീയ കക്ഷികൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നിസ്തുലമായ പങ്കാണ് ബലറാം നിർവഹിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്‌കാരിക, ദാർശനിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബലറാമിന്റെ പാണ്ഡിത്യം വെളിപ്പെടുന്നവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ.

  വാല്യം ഒന്നിന് രൂ220 വീതം.

  ആകെ 10 വാല്യങ്ങൾ
  2600ൽപ്പരം പേജുകൾ

  Balram / Belram / Belaram / Bala Ram

  വില രൂ2200

  2,200.00
 • കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി

  കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി – ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌

  430.00
  Add to cart Buy now

  കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി – ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌

  കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി
  ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌
  മലയാളിയുടെ മാതൃഭാഷ ഒപ്പം സാംസ്കാരികവും ഒപ്പം വ്യക്തിത്വവും സ്വത്വബോധം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
  മലയാളിയുടെ ഭാഷാപരവും സാംസ്‌കാരികവുമായ വ്യക്തിത്വത്തിനും സ്വത്വബോധത്തിനും നാവുനല്‍കിയ അനുപമ ക്ലാസിക് ചരിത്രരചനയുടെ മാര്‍ക്‌സിയന്‍ രീതി ശാസ്ത്രം മലയാളത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയ കൃതി.
  E M S Nampoothirippad

  430.00
 • Sabarimala - Puranakathakalum Charithravum - Sreeni Pattathaam

  ശബരിമല: പുരാണ കഥകളും ചരിത്രവും – ശ്രീനി പട്ടത്താനം

  299.00
  Add to cart Buy now

  ശബരിമല: പുരാണ കഥകളും ചരിത്രവും – ശ്രീനി പട്ടത്താനം

  ശബരിമല – പുരാണ കഥകളും ചരിത്രവും
  ശ്രീനി പട്ടത്താനം

  ശബരിമലയിലെ ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയും അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടിവേരുകൾ കണ്ടെത്തിയ ഉജ്വല പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

  ഭക്തർക്കും യുക്തിവാദികൾക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഒരു പോലെ വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ശബരിമല. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ളതു പോലെ ഒരു ചരിത്രം ശബരിമലയ്ക്കും ഉണ്ട്. ആ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷാത്മക പഠനങ്ങളും സമാഹരണവുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

  വിശ്വാസിക്കും അവിശ്വാസിക്കും ഏതൊരു ചരിത്രവിദ്യാർഥിക്കും ഈ ഗ്രന്ഥം സ്വീകാര്യമായിരിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഈ ഗ്രന്ഥം ഗൗവരമേറിയ വായനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു.

  പഠനം / പേജ് 194


   

  299.00
 • ബൈബിൾ ഇരുളിന്റെ വസന്തം

  ബൈബിൾ: ഇരുളിന്റെ വസന്തം – പി ടി വർഗീസ്

  140.00
  Add to cart Buy now

  ബൈബിൾ: ഇരുളിന്റെ വസന്തം – പി ടി വർഗീസ്

  ബൈബിൾ: ഇരുളിന്റെ വസന്തം
  പി ടി വർഗീസ്

  ബൈബിൾ ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായി ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൽ ചരിത്രവും ശാസ്ത്രവും ഇല്ലെന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൻ മേലുള്ള സമഗ്രമായ അന്വേഷണമാണ് ഈ കൃതി

  പഠനം / പേജ് 94

  140.00
 • Jathi Nirmoolanam - Ambedkar

  ജാതിനിർമൂലനവും അനുബന്ധ രചനകളും – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

  799.00
  Add to cart Buy now

  ജാതിനിർമൂലനവും അനുബന്ധ രചനകളും – ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

  ജാതിനിർമൂലനവും അനുബന്ധ രചനകളും

  ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

  കീഴാള, ദളിത് സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്‌ക്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ജീവിതത്തിന്മേൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെയാണ്  സമൂഹം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതെന്ന് അംബേദ്കർ ഇവിടെ തുറന്നു കാട്ടുന്നു. ഒരു ആധിപത്യമെന്ന നിലയിൽ ജാതിയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നത് സവർണാധിപത്യത്തിനെതിരായ പോരാട്ടമായും അധഃസ്ഥിത സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹികമാറ്റ പ്രക്രിയയിലെ പ്രധാന കടമയുമായാണ് അംബേദ്കർ ദർശിച്ചത്. അതിനാലാണ് ജാതിവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ‘ജാതിനിർമൂലനം’, ‘അസ്പൃശ്യർ ആരായിരുന്നു’ തുടങ്ങിയ അംബേദ്കർ രചനകളെ
  മറികടക്കാൻ അവയ്‌ക്കൊന്നും ഇപ്പോഴും കഴിയാത്തത്.

  അസ്പൃശ്യരായി ഹിന്ദുത്വം മാറ്റിനിർത്തിയ കീഴാള, ദളിത് ജനതയ്ക്ക് ആത്മാഭിമാനം നൽകിയ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റു രചനകളും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അംബേദ്കർ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഉരകല്ല് ചാതുർവർണ്യമാണ്. ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്തുനിർത്തപ്പെട്ടവർ അധഃസ്ഥിതരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ഹിന്ദുക്കളുമല്ല. ഹിന്ദു എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥവും പൊരുളും ചരിത്രപരമായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അധഃസ്ഥിതർ ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അംബേദ്കറുടെ ശക്തമായ ലേഖനങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥം. അംബേദ്ക്കർ രചനകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ രചകളുടെ സമ്പൂർണ സമാഹാരം

  ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ശിലയാണ് വർണാശ്രമ ധർമം എന്നും ആശ്രമ ധർമം എന്നുമുള്ള രണ്ടു പ്രമാണങ്ങളെ യുക്തിയുക്തം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രചനകളുടെ ഉജ്വല സമാഹാരമാണിത്‌. വർണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിയതവും ഏകാത്മകവും സംശയാതീതവും വിശ്വസനീയവുമായ വസ്തുതകൾ നിരത്താൻ സാധിക്കാത്ത ബ്രാഹ്മണവാദങ്ങളെയും സംഹിതകളെയും വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിമർശിക്കുകയാണ് ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ

  അയിത്തം സമൂഹത്തിലുറപ്പിച്ചത് ആരാണെന്നും അതിന്റെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലവും അംബേദ്കർ തന്റെ ഈ രചനകളിലൂടെ ഇഴകീറി പരിശോധിക്കുന്നു. ദളിത് മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംഘടിത ഊർജം പകരുകയും ഇന്നും അതിന്റെ ജ്വാല ഇവിടെയുള്ള കീഴാള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം പകരുകയും ചെയ്യുന്നു.

  Jathi Nirmulanam / Jathi Unmoolanam / Ambadkar

  പേജ് 578 വില രൂ799


   

  799.00
 • അശ്വഘോഷന്റെ മഹാകാവ്യങ്ങൾ – ഒന്നാം പകുതി – ബുദ്ധ ചരിതം – മാധവൻ അയ്യപ്പത്ത്, കെ കെ യതീന്ദ്രൻ

  175.00
  Add to cart Buy now

  അശ്വഘോഷന്റെ മഹാകാവ്യങ്ങൾ – ഒന്നാം പകുതി – ബുദ്ധ ചരിതം – മാധവൻ അയ്യപ്പത്ത്, കെ കെ യതീന്ദ്രൻ

  ബുദ്ധ ചരിതം
  അശ്വഘോഷന്റെ മഹാകാവ്യങ്ങൾ

  ഒന്നാം പകുതി (1-14)

  മാധവൻ അയ്യപ്പത്ത്, കെ കെ യതീന്ദ്രൻ

   

  ”ലാളിത്യവും ഉപമാപ്രയോഗചാതുരിയും കാളിദാസനോടൊപ്പം തന്നെ അശ്വഘോഷനിലും കാണാം. അശ്വഘോഷ കൃതികളുടെ ഒരു മേന്മ അത് വെറുതെ നേരമ്പോക്കിനു വായിച്ചു രസിക്കാനുള്ളതല്ല എന്നതാണ്. അവ ഒരേസമയം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോടും ഹൃദയത്തോടും സംവദിക്കുന്നു.

  ”അശ്വഘോഷ കവിതയുടെ ലാളിത്യവും ശ്ലിഷ്ടതയും നിലനിർത്താൻ പരിഭാഷയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എതു തരക്കാര വായനക്കാർക്കും എളുപ്പം അർഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ദാർശനിക തത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങളളിലെ ഭാഷ മിക്കപ്പോഴും ക്ലിഷ്ടമായിരിക്കും. അതിനൊരു അപവാദമത്രേ അശ്വഘോഷന്റെ ഭാഷയും അതിനോടു നിതിപുലർത്തുന്ന പരഭാഷയും.

  ”ചിരകാലമായി മലയാളി വായനക്കാർക്ക് അനന്യമായിരുന്ന ഈ കൃതി പരിഭാഷപ്പെടുത്താനും പരിചയപ്പെടുത്താനുമുള്ള ശ്രമം തികച്ചും അഭിനന്ദനീയം തന്നെ.

  – ഡോ വി കെ വിജൻ
  കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി

  Buddhacharitham – Asvaghoshan
  പേജ് 268  വില രൂ175

  175.00
 • മനുഷ്യകുലം: പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ചരിത്രം – റട്ഗർ ബ്രഗ്മാൻ

  599.00
  Add to cart Buy now

  മനുഷ്യകുലം: പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ചരിത്രം – റട്ഗർ ബ്രഗ്മാൻ

  മനുഷ്യകുലം: പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ചരിത്രം
  റട്ഗർ ബ്രഗ്മാൻ

   

  ”മനുഷ്യകുലം: പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ചരിത്രം’ എന്നെ മാനവികതയെ പുതിയ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കാണാൻ പ്രചോദിപ്പിച്ചു”
  യുവാല്‍ നോവ ഹരാരി:

  “അത്യന്തം സന്തോഷത്തോടെ ഈ പുസ്തകം ഞാൻ ശുപാർശചെയ്യുന്നു”
  സ്റ്റീഫൻ ഫ്രൈ

  “അസാധാരണമായ ഒരു വായനാനുഭവം”
  മാറ്റ് ഹെയ്ഗ്

  അത്യുജ്ജ്വലം. ബ്രഗ്മാന്റെ ചരിത്രപ്രയോഗം മനുഷ്യപ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ ധാരണയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ‘മനുഷ്യകുലം’ നമ്മുടെ സംവാദങ്ങളെ മാറ്റിത്തീർക്കുകയും ശോഭനമായൊരു ഭാവിയിലേക്കുള്ള പാത ദീപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റെന്നത്തെക്കാളുമധികം ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ആവശ്യമാണ്. സൂസൻ കെയ്ൻ, ‘ക്വയറ്റ്’ന്റെ രചയിതാവ്
  “ഈ വിഷയം ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്, അതിന്റെ വ്യാപ്തിയാകട്ടെ അതിബൃഹത്തും, കഥനരീതി വശ്യമനോഹരവുമാണ്. ഇതൊരു വിസ്മയകരമായ പുസ്തകമാണ്.”
  ടിം ഹർഫോർഡ്, ‘ദി അണ്ടർകവർ ഇക്കണോമിസ്റ്റി’ന്റെ രചയിതാവ്

  “ദോഷൈകദർശനം എന്നത് ഒരു സർവസിദ്ധാന്തമാണ്, പക്ഷേ, റട്‌ഗർ ബ്രഗ്മാൻ ഏറെ മിഴിവോടെ കാണിച്ചുതരുന്നതുപോലെ, അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അനിവാര്യമായ ഈ പുസ്തകം മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവിയുടെ സാധ്യത കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുന്നു”
  ഡേവിഡ് വാലസ്,  വെൽസ്, ‘ദി അൺ ഇൻഹാബിറ്റബിൾ എർത്തി’ന്റെ രചയിതാവ്

  “മനുഷ്യവൈരത്തിന്റെ മന്ത്രത്തെ ഇത് തകർത്തെറിയുന്നു. പേടിച്ചരണ്ട ലോകത്തിന് പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു പ്രകാശനാളം”
  ഡാനി ഡോർലിംഗ്, ‘ഇനീക്വാലിറ്റി ആന്റ് ദി 1%’ന്റെ രചയിതാവ്.

  “പരമാവധിയാളുകൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണിത്. ആളുകൾ മനുഷ്യപ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയിൽ അവർ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ”
  ഗ്രേസ് ബ്ലേക്ക്‌ലി, ‘സ്റ്റോളൻ’-ന്റെ രചയിതാവ്

  “പരാശ്രയമില്ലാതെയാണ് റട്‌ഗർ ബ്രഗ്മാൻ വരുന്നത്, ചരിത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്നതിലും മെച്ചപ്പെട്ടൊരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് തനിക്കു വേണ്ടിത്തന്നെയാണ്”
  തിമോത്തി സ്‌നൈഡർ, ഹോളോകോസ്റ്റ് ചരിത്രകാരനും ‘ഓൺ ടിറണി’ യുടെ രചയിതാവും.

  ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇടതിനേയും വലതിനേയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത്, മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരേയും ദാർശനികരേയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത്, എഴുത്തുകാരേയും, ചരിത്രകാരന്മാരേയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ശീർഷകങ്ങളേയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന നിയമങ്ങളേയും നയിക്കുന്നത്. മാക്ക്യവല്ലി മുതൽ ഹോബ്സ് വരേയും, ഫ്രോയിഡ് മുതൽ ഡോക്കിൻസ് വരേയും ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ വേരുകൾ പാശ്ചാത്യ ചിന്തയിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യർ പ്രകൃത്യാ സ്വാർത്ഥരാണെന്നും അവരെ നയിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥ താത്പര്യമാണെന്നുമാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

  മനുഷ്യകുലം ഒരു പുതിയ വാദമാണ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്: മനുഷ്യർ നല്ലവരാണെന്ന് കരുതുന്നത് തീർത്തും യാഥാർത്ഥ്യവും വിപ്ലവകരവുമാണ് എന്നതാണത്. മത്സരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സഹകരിക്കുന്നതിനും, അവിശ്വാസത്തേക്കാൾ പരസ്പരവിശ്വാസം വെച്ചുപുലർത്തുന്നതിനുമുള്ള സഹജാവബോധത്തിന് ഹോമോ സാപ്പിയൻസിന്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പരിണാമപരമായ അടിത്തറയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് മോശം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിലും ഏറ്റവും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു.
  ഈ സുപ്രധാന പുസ്തകത്തിൽ, അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ തന്നെ ബെസ്റ്റ്സെല്ലറായ എഴുത്തുകാരൻ റട്ഗർ ബ്രഗ്മാൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചില പഠനങ്ങളും സംഭവങ്ങളും എടുത്ത് അവയെ പുനർ‌നിർമ്മിച്ച്, കഴിഞ്ഞ 200,000 വർഷത്തെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ ലോർഡ് ഓഫ് ദി ഫ്‌ളൈസ് മുതൽ ബ്ലിറ്റ്സ് വരേയും സൈബീരിയയിലെ കുറുക്കൻ പരിപാലന കേന്ദ്രം മുതൽ ന്യൂയോർക്കിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു കൊലപാതകം വരേയും, സ്റ്റാൻലി മിൽഗ്രാമിന്റെ യേൽ ഷോക്ക് മെഷീൻ മുതൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ജയിൽ പരീക്ഷണം വരെയുമുള്ള നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യനന്മയിലും പരോപകാരത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ചിന്താമാർഗമാകുമെന്നും, അത് എങ്ങിനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ യഥാർത്ഥ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള അടിത്തറയായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ബ്രഗ്മാൻ കാണിച്ചുതരുന്നു.
  മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകേണ്ട സമയമാണിത്.

  പേജ് 440 വില രൂ599

  599.00
 • Mahakavi Kumaranasan മഹാകവി കുമാരനാശാൻ

  മഹാകവി കുമാരനാശാൻ – സി.ഒ. കേശവൻ ബി.എ.

  350.00
  Add to cart Buy now

  മഹാകവി കുമാരനാശാൻ – സി.ഒ. കേശവൻ ബി.എ.

  മഹാകവി കുമാരനാശാൻ

  സി.ഒ. കേശവൻ ബി.എ.

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  കുമാരനാശാൻ എന്ന കാവ്യപ്രതിഭയുടെ നിരവധി ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വായനാനുഭവം തരുന്ന കൃതിയാണ് സി.ഒ. കേശവൻ ബി.എ രചിച്ച ‘മഹാകവി കുമാരനാശാൻ’ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.

  പേജ് 522 വില രൂ350

   

  350.00
 • Purana Sagaram പുരാണ സാഗരം

  പുരാണ സാഗരം – ഡോ. എൻ.പി. ഉണ്ണി

  450.00
  Add to cart Buy now

  പുരാണ സാഗരം – ഡോ. എൻ.പി. ഉണ്ണി

  പുരാണ സാഗരം

  ഡോ. എൻ.പി. ഉണ്ണി

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  പുരാണങ്ങളുടെ ആധികാരിക പഠനം ഇന്നും പൂർണ്ണമായി നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നിരിക്കെ, വിപുലമായ ഈ സാഹിത്യസമുച്ചയത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആധികാരിക പഠനമാണ് ഡോ. എൻ.പി. ഉണ്ണി തയ്യാറാക്കിയ പുരാണാസാഗരം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.

  പേജ് 800 വില രൂ450

  450.00
 • Nava Navothanathinte Bhavukathwaparisaram നവ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവുകത്വപരിസരം

  നവ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവുകത്വപരിസരം – ഡോ. പി.എസ്. ശ്രീകല

  130.00
  Add to cart Buy now

  നവ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവുകത്വപരിസരം – ഡോ. പി.എസ്. ശ്രീകല

  നവ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവുകത്വപരിസരം

  ഡോ. പി.എസ്. ശ്രീകല

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  നവോത്ഥാന നവോത്ഥാനന്തര കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക നിർമിതിയിൽ സാഹിത്യം നിർവഹിച്ചതും നിർവഹിക്കുന്നതുമായ പങ്കിനെയും സാംസ്കാരികമായ നവീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് സാഹിത്യം നൽകിവരുന്ന സംഭാവനയെയും സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക അവബോധം രൂപപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

   

  പേജ് 78 വില രൂ130

   

   

  130.00
 • Communist Bharanavum Vimochana Samaravum കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും വിമോചന സമരവും

  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും വിമോചന സമരവും – ഡോ. പി.എം. സലിം

  380.00
  Add to cart Buy now

  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും വിമോചന സമരവും – ഡോ. പി.എം. സലിം

  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും വിമോചന സമരവും

   

  ഡോ. പി.എം. സലിം

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

  വൈവിധ്യമാർന്ന സ്രോതസ്സുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥം ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

  ഡോ. കെ.എൻ. പണിക്കർ

  പേജ് 400 വില രൂ380

  380.00
 • Kerala Samskaram കേരള സംസ്‌കാരം - പ്രൊഫ. എസ് അച്യുതവാര്യർ

  കേരള സംസ്‌കാരം – പ്രൊഫ. എസ് അച്യുതവാര്യർ

  200.00
  Add to cart Buy now

  കേരള സംസ്‌കാരം – പ്രൊഫ. എസ് അച്യുതവാര്യർ

  കേരള സംസ്‌കാരം

  പ്രൊഫ. എസ് അച്യുതവാര്യർ

   

  കേരള സംസ്‌കാരത്തെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് എല്ലാ മലയാളകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. ബിഎ, എംഎ മലയാളം വിദ്യർഥികൾക്ക് വേണ്ടി സിലബസ് അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം കേരള ചരിത്രത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സാമാന്യവായനക്കാർക്കും അത്യന്തം പ്രയോജനകരമാണ്.

  കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടിന്റെ സാമാന്യ വായനക്കാർക്കിടയിലും ഏറെ വിറ്റുപോകുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നു കൂടിയാണ് ഈ സവിശേഷ രചന.

  പേജ് 352, വില രൂ200

  200.00
 • Njan Phoolan Devi ഞാൻ ഫൂലൻ ദേവി

  ഞാൻ ഫൂലൻ ദേവി

  300.00
  Add to cart Buy now

  ഞാൻ ഫൂലൻ ദേവി

  ഞാൻ ഫൂലൻ ദേവി

   

  മേരി തെറീസക്യൂനി, പോൾ റാംബാലി എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ
  അവർണ്ണജാതിയിൽ ജനിച്ച്‌, സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ പെട്ട് കൊള്ളക്കാരിയായി മാറിയ ഫൂലൻ ദേവിയുടെ പൊള്ളുന്നതും ഉജ്ജ്വലവുമായ ജീവിതമാണ് ഈ ആത്മകഥയിലെ ഓരോ താളിലും മിടിക്കുന്നത്‌. തനിക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ജീവിതം ഉത്തരമായി നൽകിയ ഒരു പെൺമനസിലൂടെയുള്ള യാത്രകൂടിയാണിത്.
  ..അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ പാഴ്മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ ഉയർത്തിയെഴുന്നേറ്റ് കാലത്തിനുമുകളിൽ എക്കാലവും ജ്വലിച്ചുനിൽകുന്ന ഫൂലൻദേവിയുടെ സാഹസികജീവിതത്തിൻറ്റെ യഥാർത്ഥ പകർത്തിയെഴുത്ത്.

  റോബർട്ട് ലാഫണ്ട് ഫിക്‌സോട്ട് സെഗേഴ്‌സ് എന്ന ഫ്രഞ്ചു പ്രസാധകസ്ഥാപനത്തിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരമാണ് എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഫൂലൻ ദേവി തന്റെ ജീവിത കഥ പറഞ്ഞത്. നാടൻ മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞ ആ അനുഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ ആദ്യം ടേപ്പിലും പിന്നേട് കടലാസ്സിലും പകർത്തി.

  പരിഭാഷ : കെ എസ് വിശ്വംഭരദാസ്

  “ഞാൻ അധഃകൃതയായി ജനിച്ചു.
  എന്നാൽ രാജ്ഞിയായി തീർന്നു.”
  ഫൂലൻ ദേവി, ന്യൂദൽഹി, 1995

  Foolan Devi / Phulan Devi / Fulan Devi

  പേജ് 250 വില രൂ300

  300.00
 • Hugo Chavez ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ്

  ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ് – പി ജെ ബേബി

  190.00
  Add to cart Buy now

  ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ് – പി ജെ ബേബി

  ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ്

   

  പി ജെ ബേബി

  യൂറോപ്യൻ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ തകർച്ചയ്‌ക്കുശേഷം വെനിസ്വല മുന്നോട്ടുവച്ച സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പാത 21 നൂറ്റാണ്ടിനെ ആവേശഭരിതമാക്കുന്നു മുതലാളിത്തം, സാമ്രാജ്യത്വം ഭീക്ഷണിക്കെതിരെ അടിയുറച്ചുപോരാടാൻ വെനിസ്വലയ്ക്ക് കരുത്തുനൽകിയ ഹ്യുഗോ ഷാവോസിന്റെ പോരാട്ടവീര്യമാർന്ന വ്യക്തി. രാഷ്ട്രീയ ജീവചരിത്രം.

  പേജ് വില രൂ190

  190.00
 • Prem Nazeer Oru Ormapusthakam പ്രേംനസീർ ഒരു ഓർമ്മപുസ്തകം

  പ്രേംനസീർ ഒരു ഓർമ്മപുസ്തകം – എം പി ഷീജ

  250.00
  Add to cart Buy now

  പ്രേംനസീർ ഒരു ഓർമ്മപുസ്തകം – എം പി ഷീജ

  പ്രേംനസീർ ഒരു ഓർമ്മപുസ്തകം

   

  എം പി ഷീജ

  മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഒരധ്യായമാണ് പ്രേംനസീർ നിത്യഹരിത നായകനായ പ്രേംനസീർ എന്ന നടനെയും മനുഷ്യനെയും അതിന്റെ സമഗ്രയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം

  പേജ് 274 വില രൂ 250

  250.00
 • Kerala Navothanathinte Adiverukal Thekkan Thiruvithamkooril കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ

  കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ – ഡോ. കവിത ശ്രീനിവാസൻ, ഡോ . റോബിൻസൺ ജോസ് കെ

  380.00
  Add to cart Buy now

  കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ – ഡോ. കവിത ശ്രീനിവാസൻ, ഡോ . റോബിൻസൺ ജോസ് കെ

  കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ
  തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ

   

  ഡോ. കവിത ശ്രീനിവാസൻ
  ഡോ . റോബിൻസൺ ജോസ് കെ.

   

  വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ, ശ്രീനാരായണഗുരു എന്നിവർ മുതൽ വക്കം മൗലവി വരെയുള്ള നവോത്ഥാന നായകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലമൊരുക്കിയ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ അധഃസ്ഥിതജനതയുടെ മുന്നേറ്റവും അതിന് കരുത്ത് പകർന്ന മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ പുസ്തകം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

  പേജ് 304 വില രൂ380

  380.00
 • Indiayude Mahathwam Budhisathiloode ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വം ബുദ്ധിസത്തിലൂടെ - ഡോ. ബി. ആർ അംബേദ്‌കർ

  ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വം ബുദ്ധിസത്തിലൂടെ – ഡോ. ബി. ആർ അംബേദ്‌കർ

  120.00
  Add to cart Buy now

  ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വം ബുദ്ധിസത്തിലൂടെ – ഡോ. ബി. ആർ അംബേദ്‌കർ

  ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വം ബുദ്ധിസത്തിലൂടെ

  ഡോ. ബി. ആർ അംബേദ്‌കർ

   

  “ബുദ്ധമതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഉന്നതിക്കുവേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നു കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
  ഇവ മറ്റു മതങ്ങളിൽ കാണുകയില്ല. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അധിഷ്ടാനം ലോകത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ട് എന്നതാണ്. ഈശ്വരനും ആത്മാവുമില്ല. കൂടാതെ ആ ദുഃഖത്തെ നിവാരണം ചെയ്യുന്നതും നിവാരണത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം കാണിക്കുന്നതുമാണ് മതത്തിന്റെ അന്തിമലക്ഷ്യമെന്ന് ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.”

  ബുദ്ധിസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അംബേദ്ക്കർ തയ്യാറാക്കിയ ഏതാനും ലേഖനങ്ങളുടെയും പ്രസങ്ങളുടെയും സമാഹാരം.

  പേജ് 98 വില രൂ120

  120.00
 • K V Pathrose : Kunthakkaranum Baliyadum കെ. വി. പത്രോസ് : കുന്തക്കാരനും ബലിയാടും

  കെ. വി. പത്രോസ് : കുന്തക്കാരനും ബലിയാടും – ജി യദുകുലകുമാർ

  195.00
  Add to cart Buy now

  കെ. വി. പത്രോസ് : കുന്തക്കാരനും ബലിയാടും – ജി യദുകുലകുമാർ

  കെ. വി. പത്രോസ് : കുന്തക്കാരനും ബലിയാടും

   

  ജി യദുകുലകുമാർ

  തിരുവിതാംകൂർ സമരചരിത്രത്തിൽ രക്തലിപികളിലെഴുതേണ്ട പേര് – മൂന്നാം ക്ലാസുകാരനും കയർഫാക്ടറിത്തൊഴിലാളിയുമായിരുന്ന കെ.വി. പത്രോസ്, കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ പണിമുടക്കായ 1938 ലെ ആലപ്പുഴ കയർ ഫാക്ടറി പണിമുടക്കിന്റെ മുഖ്യസംഘാടകൻ. പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരനായകൻ. യന്ത്രത്തോക്കിനെതിരെ വരിക്കുന്തം ഉയർന്നതോടെ കേരളമാകെ അദ്ദേഹം കുന്തക്കാരൻ പത്രോസ് എന്നറിയപ്പെട്ടു. കൽക്കത്താ തിസിസ് കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു പത്രോസ്. എന്നാൽ നയപരാജയങ്ങളുടെ പഴി മുഴുവൻ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ ഒന്നുമല്ലാത്തവനാക്കപ്പെട്ടു. ജീവിതസായാഹ്നത്തിൽ തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ടവനായി. മഹാത്യാഗങ്ങളുടെയും അതിസാഹസികതയുടെയുമായ ആ കാലത്തിന്റെ നിശിതമായ വിചാരണകൂടിയാണ് ഈ കൃത്യ.

   

  പേജ് 164 വില രൂ195

  195.00
 • Veyilththundukal വെയിൽത്തുണ്ടുകൾ

  വെയിൽത്തുണ്ടുകൾ – എസ്. ജയചന്ദ്രൻ നായർ

  210.00
  Add to cart Buy now

  വെയിൽത്തുണ്ടുകൾ – എസ്. ജയചന്ദ്രൻ നായർ

  വെയിൽത്തുണ്ടുകൾ

  എസ്. ജയചന്ദ്രൻ നായർ

  ‘ഒരിക്കലും അളക്കാൻ കഴിയാത്ത ആഴങ്ങളുള്ളതായിരുന്നു അവരിൽ ഏറെയും. സ്നേഹം കലവറയില്ലാതെ അവർ എനിക്ക് നൽകിയതിനു പുറമെ, ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രതയെപ്പറ്റി അവർ നിശബ്ദം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട എത്രയോ ഓർമ്മകൾ ഞാൻ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവയിൽ ചിലവയാണ് ഞാൻ വായനക്കാരുമായി പങ്കിടുന്നത്

  ഈ ഓർമ്മകളെ കഴിഞ്ഞ അമ്പതു വർഷത്തെ മലയാളിയുടെ സാംസ്‌കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ണാടി കൂടിയാണ്. അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പത്രപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിലും പത്രാധിപർ എന്ന നിലയിലുമുള്ള എസ്. ജയചന്ദ്രൻ നായരുടെ ഓർമ്മകൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറുന്നത്, എഴുത്തിലും കലയിലും ചിന്തയിലും മൗലികതയുടെ മുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ച് മലയാളികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഇരുപത്തൊന്ന് ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കൃതിയിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്

   

  പേജ് 168 വില രൂ210

  210.00
 • Dr. B R Ambedkar Charithram Thiruthikkuricha Janadhipathya Porattangal ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങൾ

  ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങൾ – കെ കെ എസ് ദാസ്

  140.00
  Add to cart Buy now

  ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങൾ – കെ കെ എസ് ദാസ്

  ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങൾ

   

  കെ കെ എസ് ദാസ്

  അംബേദ്‌കർ ചിന്തയുടെ പ്രസക്തി എന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക ചരിത്രം വിലയിരുത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയും സംസ്‌കാരവും ചരിത്രം തിരുത്തിയ ചരിത്രത്തിന്റെ ആമുഖവും ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്താനുള്ള പതയുമാണ്. ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തുന്നവർക്കേ അംബേദ്കറെ കണ്ടെത്താനാകു അംബേദ്കറെ കണ്ടെത്തുന്നവർക്കേ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്താനാകൂ. അത് കഴിഞ്ഞാലേ പുതിയ ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിക്കാനാവൂ – ചരിത്രം തിരുത്തികുറിക്കാനാവൂ

  പേജ് 152 വില രൂ140

  140.00
 • Ananthapadmanabhan Nadalvar അനന്തപദ്മനാഭൻ നടാൾവർ

  അനന്തപദ്മനാഭൻ നടാൾവർ – പി. സുദർശനൻ

  280.00
  Add to cart Buy now

  അനന്തപദ്മനാഭൻ നടാൾവർ – പി. സുദർശനൻ

  അനന്തപദ്മനാഭൻ നടാൾവർ

   

  പി. സുദർശനൻ

   

  ” പതിഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുന്നതോടുകൂടി അധികാരത്തിന്റെ നിർണായക സ്ഥാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായ വൈദികബ്രാഹ്മണർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ വിഷലിപ്തമാക്കി പാടെ മറിച്ചു. ജാതി ഈശ്വര സൃഷ്ടിയാക്കി അതിൽ ദൈവിക മഹത്വത്തിന്റെ കിന്നരിയും മ്ലേച്ചതയുടെ കൂടുമിയും കൂടി ഉൾച്ചേർക്കപ്പെട്ടു, സർവ്വാധികാരിയായ വൈദികൻ സ്വന്തം കരങ്ങളിലൊതുക്കി വിവേചനരാഹിത്യവും മാനവികതയും കൊടികളുയർത്തി നിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പിന്നീട് അവർ വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കനൽവഴികളിലൂടെ നടത്തി ഈ ഭീതിതമായ യാത്രാവഴികളിൽ വീണുടഞ്ഞുപോയ ജനസഞ്ചയങ്ങളുടെ സ്വത്വം തേടുന്ന ചരിത്രനോവലാണിത്”

  പ്രൊഫ. ജെ.ഡാർവിൻ

  പേജ് 228 വില രൂ280

  280.00
 • Bhagat Singhinte Jail Diary ഭഗത് സിങ്ങിന്റെ ജയൽ ഡയറി

  ഭഗത് സിങ്ങിന്റെ ജയൽ ഡയറി

  360.00
  Add to cart Buy now

  ഭഗത് സിങ്ങിന്റെ ജയൽ ഡയറി

  ഭഗത് സിങ്ങിന്റെ ജയൽ ഡയറി

  കൊലക്കയറിനു മുന്നിൽ പതറാതെ

   

  ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിന് ഒരു പ്രചോദന പുസ്തകം

   

  ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിനു വേണ്ടി പുനരാവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെട്ട ഉജ്വലമായ കൃതിയാണ് ഭഗത് സിങ്ങിന്റെ ജയിൽ ഡയറി. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി ദിശാബോധം നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു യുവതലമുറയല്ല നമുക്കുവേണ്ടത് എന്ന് നമ്മെ ഓർമപ്പിക്കുന്ന കൃതി . ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തു 1923 ൽ ജയിലറപൂകി 1924 ൽ കഴുവിലേക്കപെട്ട ഒരു ധീരവിപ്ലവകാരിയുടെ ജ്വലിക്കുന്ന വായനയുടെയും ചിന്തകളുടെയും സമാഹാരമാണ് ഈ കൃതി . ഭഗത് സിങ്ങിന്റെയും കൂട്ടാളികളുടെയും വീരമൃത്യ സംഭവിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടു തികയാറായി. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി ഒരു നീണ്ട ദേശീയ കാലഘട്ടവും കടന്നുപോയി. കാലവും കഥയും മാറിയെങ്കിലും ഭഗത് സിങ്ങ് ആർക്കുവേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചുവോ ആ ജനത ഇപ്പോഴും നിസ്വരും നിരാലംബരുമാണ്. ഈ കൃതിയുടെ ആന്തരിക പ്രാധാന്യം അതുതന്നെയാണ്.

  വിവർത്തനം – ബിനോയ് വിശ്വം

   

  ഭഗത്‌ സിങ്‌ – ന്റെഹുവിന്റെ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ബ്രിട്ടീഷ വിരുദ്ധ സമരത്തിന്റെ ‘ഫോക്‌ ഹീറോ” ആണ്‌. തീക്ഷണബുദ്ധി, നിര്‍ഭയത, സാഹസികത, ആദര്‍ശപ്രേമം,
  ദേശാഭിമാനം. ജിജ്ഞാസ ഇങ്ങനെ നാടോടിക്കഥകളിലെ നായകന്മാരുടെ
  എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ തന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെയെന്ന പോലെതന്നെ കാരാഗൃഹവാസത്തിലൂടെയും ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സില്‍ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന
  മരണശിക്ഷയിലൂടെയും അനശ്വരനാക്കപ്പെട്ട, നമ്മുടെ സ്വന്തം ചെ ഗവേരാ എന്നു പറയാം.
  ഈ ഡയറിക്കുറിപ്പുകള്‍ സുനിശ്ചിതമായ തന്റെ മൃത്യുവിന്നു മുന്‍പിലും പതറാതെ ഒമാര്‍ ഖയ്യാം മുതല്‍ വേഡ്സ്വര്‍ത്ത്‌ വരെയുള്ളവരുടെ കവിതകള്‍  പകര്‍ത്തിയെഴുതുകയും മാര്‍ക്സിന്റെയും എംഗല്‍സിന്റെയും അടിസ്ഥാന്രഗന്ഥങ്ങള്‍ വായിച്ചു കുറിക്കപ്പെടുകയും സ്‌നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും സാമൂഹിക സന്ദർഭർത്തിൽ വെച്ച് പുനർ നിർവചിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു യുവാവിന്റെ ചോര പൊടിയുന്ന, കോരിത്തരിപ്പുക്കുന്ന ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. 
  –  സച്ചിദാനന്ദൻ

   

  “ഏതു രാജ്യത്തിന്റെ നികുതി പണത്തില്‍ നിന്നായാലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സുഖസൌകര്യങ്ങള്‍ക്കായി പ്രതിവര്‍ഷം 10 ലക്ഷം പവന്‍ മാറ്റിവെയ്ക്കു ന്നതിനെക്കുറിച്ച്‌ പറയുന്നതുതന്നെ മനുഷ്യത്വഹീനമാണ്‌. ഇല്ലായ്മകളുടെ വേദന പേറി ദുരിതങ്ങളുമായി മല്ലടിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളാണ്‌ ഈ ധൂര്‍ത്തിനായി വിഹിതം അടയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്.  തവറകളും കൊട്ടാരങ്ങളും തമ്മിലോ വറുതിയും ആര്‍ഭാടവും തമ്മിലോ ഉള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയല്ല സര്‍ക്കാര്‍. അത് സ്ഥാപിതമായത് ഒന്നുമില്ലാത്തവന്റെ കൈയിലെ ചില്ലിക്കാശ് കൊള്ളയടിച്ച് ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൊള്ളരുതായ്മകൾക്ക് ചൂട്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല.”

  ഭഗത് സിങ്ങിന്റെ ‘ജയിൽ ഡയറി’യിൽ നിന്ന്‌

  Bhagath Sing / Bhagathsingh

  പേജ് 398 വില രൂ360

  360.00